РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Съдебни решения  
за периода от 01.01.2011г. до 31.01.2011г.

No по ред Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1209/2003, VI състав Определение от 26.01.2011г.
 
2 Гражданско дело No 1609/2007, VI състав Решение от 14.01.2011г.
 
3 Гражданско дело No 124/2009, II състав Определение от 28.01.2011г.
 
4 Гражданско дело No 143/2009, VI състав Решение от 26.01.2011г.
 
5 Гражданско дело No 377/2009, I състав Решение от 10.01.2011г.
 
6 Гражданско дело No 398/2010, I състав Решение от 25.01.2011г.
 
7 Гражданско дело No 890/2010, I състав Определение от 26.01.2011г.
 
8 Гражданско дело No 935/2010, VI състав Определение от 26.01.2011г.
 
9 Гражданско дело No 937/2010, I състав Решение от 05.01.2011г.
 
10 Гражданско дело No 1043/2010, I състав Решение от 07.01.2011г.
 
11 Гражданско дело No 1057/2010, I състав Определение от 11.01.2011г.
 
12 Гражданско дело No 1063/2010, II състав Решение от 07.01.2011г.
 
13 Гражданско дело No 1064/2010, VI състав Определение от 28.01.2011г.
 
14 Гражданско дело No 1072/2010, IV състав Решение от 07.01.2011г.
 
15 Гражданско дело No 1159/2010, VI състав Определение от 14.01.2011г.
 
16 Гражданско дело No 1172/2010, VI състав Определение от 06.01.2011г.
 
17 Гражданско дело No 1190/2010, II състав Определение от 27.01.2011г.
 
18 Гражданско дело No 1217/2010, IV състав Определение от 07.01.2011г.
 
19 Гражданско дело No 1253/2010, VI състав Решение от 25.01.2011г.
 
20 Гражданско дело No 1254/2010, VI състав Решение от 27.01.2011г.
 
21 Гражданско дело No 1266/2010, VI състав Определение от 07.01.2011г.
 
22 ЧГД No 1288/2010, II състав Определение от 03.01.2011г., в законна сила от 03.01.2011г.
 
23 Гражданско дело No 1294/2010, II състав Определение от 07.01.2011г.
 
24 ЧГД No 1346/2010, V състав Определение от 10.01.2011г.
 
25 Гражданско дело No 1356/2010, IV състав Определение от 10.01.2011г., в законна сила от 25.01.2011г.
 
26 Гражданско дело No 1374/2010, V състав Определение от 11.01.2011г.
 
27 Гражданско дело No 1375/2010, IV състав Определение от 25.01.2011г.
 
28 Гражданско дело No 1385/2010, IV състав Определение от 12.01.2011г.
 
29 Гражданско дело No 3/2011, IV състав Определение от 21.01.2011г.
 
30 ЧГД No 10/2011, VI състав Определение от 17.01.2011г., в законна сила от 17.01.2011г.
 
31 НАХД No 443/2010, I състав Решение от 18.01.2011г.
 
32 НАХД No 506/2010, I състав Решение от 25.01.2011г.
 
33 НАХД No 535/2010, I състав Решение от 07.01.2011г.
 
34 НАХД No 550/2010, I състав Решение от 07.01.2011г.
 
35 НАХД No 553/2010, VI състав Решение от 20.01.2011г.
 
36 НАХД No 558/2010, I състав Решение от 05.01.2011г.
 
37 НАХД No 592/2010, VI състав Решение от 14.01.2011г.
 
38 НАХД No 612/2010, I състав Решение от 11.01.2011г.
 
39 НАХД No 613/2010, I състав Решение от 11.01.2011г.
 
40 НЧХД No 646/2010, I състав Определение от 13.01.2011г.
 
41 НАХД No 657/2010, I състав Решение от 06.01.2011г.
 
42 НАХД No 664/2010, I състав Решение от 07.01.2011г.
 
43 НОХД No 667/2010, I състав Присъда от 19.01.2011г.
С.Н.Д.
 
44 НАХД No 677/2010, I състав Решение от 05.01.2011г.
 
45 НАХД No 679/2010, I състав Решение от 07.01.2011г.
 
46 НАХД No 686/2010, I състав Решение от 14.01.2011г.
 
47 НАХД No 749/2010, I състав Решение от 28.01.2011г.
 
48 НАХД No 762/2010, I състав Решение от 10.01.2011г.
 
49 НАХД No 769/2010, I състав Решение от 21.01.2011г.
 
50 НАХД No 807/2010, II състав Решение от 12.01.2011г.
 
51 НАХД No 830/2010, VI състав Решение от 20.01.2011г.
 
52 НОХД No 868/2010, IV състав Определение от 11.01.2011г., в законна сила от 19.01.2011г.
 
53 НАХД No 879/2010, VI състав Решение от 13.01.2011г.
 
54 НАХД No 881/2010, VI състав Решение от 12.01.2011г.
 
55 НАХД No 882/2010, VI състав Решение от 11.01.2011г.
 
56 НАХД No 883/2010, IV състав Решение от 10.01.2011г.
 
57 НАХД No 884/2010, II състав Решение от 12.01.2011г.
 
58 НАХД No 892/2010, VI състав Решение от 10.01.2011г.
 
59 НАХД No 894/2010, VI състав Решение от 06.01.2011г.
 
60 НАХД No 896/2010, II състав Решение от 12.01.2011г.
 
61 НАХД No 897/2010, IV състав Решение от 10.01.2011г.
 
62 НАХД No 898/2010, II състав Решение от 12.01.2011г.
 
63 НАХД No 899/2010, VI състав Решение от 10.01.2011г.
 
64 НАХД No 901/2010, IV състав Решение от 10.01.2011г.
 
65 НОХД No 907/2010, II състав Споразумение от 27.01.2011г., в законна сила от 27.01.2011г.
С.М.В.
 
66 НАХД No 914/2010, II състав Решение от 14.01.2011г.
 
67 НАХД No 917/2010, VI състав Решение от 14.01.2011г.
 
68 НАХД No 922/2010, VI състав Решение от 14.01.2011г.
 
69 НАХД No 924/2010, II състав Решение от 12.01.2011г.
 
70 НАХД No 925/2010, IV състав Решение от 10.01.2011г.
 
71 НАХД No 926/2010, VI състав Решение от 12.01.2011г.
 
72 НАХД No 927/2010, VI състав Решение от 12.01.2011г.
 
73 НАХД No 930/2010, VI състав Решение от 12.01.2011г.
 
74 НАХД No 931/2010, IV състав Решение от 10.01.2011г.
 
75 НАХД No 932/2010, II състав Решение от 12.01.2011г.
 
76 НАХД No 948/2010, IV състав Решение от 10.01.2011г.
 
77 НАХД No 949/2010, VI състав Решение от 12.01.2011г.
 
78 НАХД No 950/2010, IV състав Решение от 12.01.2011г.
 
79 НАХД No 951/2010, II състав Решение от 12.01.2011г.
 
80 НАХД No 953/2010, IV състав Решение от 10.01.2011г.
 
81 НАХД No 954/2010, VI състав Решение от 12.01.2011г.
 
82 НОХД No 958/2010, II състав Споразумение от 27.01.2011г., в законна сила от 27.01.2011г.
И.Т.Л.
 
83 НОХД No 959/2010, IV състав Присъда от 21.01.2011г.
М.Л.А.
 
84 НАХД No 961/2010, VI състав Решение от 06.01.2011г.
 
85 НАХД No 962/2010, II състав Решение от 12.01.2011г.
 
86 НАХД No 967/2010, VI състав Решение от 27.01.2011г.
 
87 НОХД No 982/2010, VI състав Присъда от 28.01.2011г.
В.И.В.
 
88 НОХД No 992/2010, VI състав Споразумение от 28.01.2011г., в законна сила от 28.01.2011г.
В.С.К.
 
89 НОХД No 993/2010, IV състав Споразумение от 21.01.2011г., в законна сила от 21.01.2011г.
П.П.Н.
 
90 НОХД No 996/2010, IV състав Присъда от 27.01.2011г.
И.Н.Д.
С.К.Б.
 
91 НАХД No 998/2010, II състав Решение от 12.01.2011г.
 
92 НАХД No 1000/2010, IV състав Решение от 10.01.2011г.
 
93 НАХД No 1001/2010, IV състав Решение от 10.01.2011г.
 
94 НОХД No 1004/2010, I състав Споразумение от 11.01.2011г., в законна сила от 11.01.2011г.
А.А.Г.
Д.Д.
СПИ ХРИСТО БОТЕВ С ДРАГОДАНОВО
 
95 ЧНД No 1025/2010, I състав Определение от 11.01.2011г.
П.И.Д.
Мотиви от 11.01.2011г.
 
96 НОХД No 4/2011, I състав Споразумение от 11.01.2011г., в законна сила от 11.01.2011г.
П.И.П.
 
97 НОХД No 6/2011, VI състав Определение от 24.01.2011г.
 
98 НОХД No 30/2011, II състав Споразумение от 05.01.2011г., в законна сила от 05.01.2011г.
Д.К.Г.
 
99 ЧНД No 37/2011, V състав Определение от 28.01.2011г.
М.К.К.
Мотиви от 28.01.2011г.
 
100 НОХД No 39/2011, IV състав Споразумение от 07.01.2011г., в законна сила от 07.01.2011г.
Д.Ф.Л.Т.
М.Д.Т.
 
101 ЧНД No 40/2011, VI състав Определение от 07.01.2011г., в законна сила от 07.01.2011г.
 
102 НОХД No 42/2011, VI състав Споразумение от 10.01.2011г., в законна сила от 10.01.2011г.
А.Х.Х.
 
103 НОХД No 49/2011, V състав Споразумение от 11.01.2011г., в законна сила от 11.01.2011г.
М.М.Я.
 
104 ЧНД No 58/2011, IV състав Определение от 18.01.2011г.
 
105 НОХД No 59/2011, V състав Разпореждане от 13.01.2011г., в законна сила от 26.01.2011г.
 
106 ЧНД No 68/2011, IV състав Определение от 27.01.2011г.
 
107 ЧНД No 69/2011, IV състав Определение от 24.01.2011г.
 
108 НАХД No 71/2011, II състав Определение от 21.01.2011г.
 
109 НАХД No 74/2011, I състав Определение от 27.01.2011г.
 
110 НОХД No 81/2011, IV състав Споразумение от 24.01.2011г., в законна сила от 24.01.2011г.
М.П.С.
 
111 НОХД No 82/2011, VI състав Споразумение от 24.01.2011г., в законна сила от 24.01.2011г.
Г.А.С.
 
112 НОХД No 98/2011, II състав Споразумение от 27.01.2011г., в законна сила от 27.01.2011г.
А.К.К.
 
113 НАХД No 99/2011, V състав Разпореждане от 31.01.2011г.
 
114 ЧНД No 105/2011, II състав Определение от 31.01.2011г.
 
115 ЧНД No 106/2011, IV състав Определение от 31.01.2011г.
 
116 НОХД No 107/2011, I състав Споразумение от 31.01.2011г., в законна сила от 31.01.2011г.
А.Х.Х.