Районен съд - Несебър
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.5.2017г. до 31.5.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 1103/2016, IV състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.К.В.,
С.К.М.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 14.12.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.К.В.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, основно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за периода от 06.12.2014г. до 14.02.2015г., на територията на общ. Н., обл. Б., след предварителен сговор и в съучастие със С.К.М., ЕГН **********, като съизвършител, при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление, чрез повреждане и унищожаване на преграда, здраво направена за защита на имот и използване на техническо средство, отнел чужди движими вещи, както следва: - в периода от 06.12.2014 г. до 07.12.2014 г. в с. О., ул. „О.”, № **, общ.Н., чрез разбиване на преграда, здраво направена за защита на имот и използване на техническо средство- ножица за рязане, увредил 2 бр. заключващи устройства на две дървени бараки и отнел от владението и без съгласието на собственика С.Е.Ф. /C.E.F. /, родена на 10.12 1935г., в гр. Л., В., британската гражданка следните движими вещи: косачка за трева, на стойност 120 .00 /сто и двадесет лева/ лева, 3 бр. тример на обща стойност 210.00 /двеста и десет лв./ лева, 3 бр. дрелки на обща стойност 150.00 /сто и петдесет лв./ лева, фреза, на стойност 200.00 /двеста лв./ лева, кутия с инструменти на стойност 150.00 /сто и петдесет лв./ лева, 2бр. картини, на обща стойност 180.00 /сто и осемдесет лв./ лева, ъглошлайф , марка „Райдър" на стойност 81.25 /осемдесет и един лева и двадесет и пет стотинки/ лева , циркуляр с куфар , марка „Райдър” на стойност 80.00 /осемдесет лева и нула ст./ лева , всичко на обща стойност 1171.25 /хиляда сто седемдесет и един лева и двадесет и пет ст./; - в периода от 28.12.2014 г. до 29.12.2014 г. в с. Г., ул. „А.М.", № ** , общ.Н., чрез разбиване на витрина на алуминиева врата, здраво направено за защита на имот, отнел от владението и без съгласието на собственика П.Р. Ю.Т. /P.R.J.T./, роден на ***г. в гр. Б., Ш., шведския гражданин, следните движими вещи: запалка във вид на пушка с дължина 60 см. , на стойност 12.00 / дванадесет лева/ лева, фенерче на стойност 10 .00 /десет лева/ лева, вещи на обща стойност 22.00 / двадесет и два лв./; - в периода от 28.12.2014г. до 29.12.2014г. в с. Г., ул. „А.М.", № **, общ.Н., направил опит да отнеме от владението и без съгласието на собственика П.Р. Ю.Т. /P.R.J.T. /, роден на ***г. в гр. Б., Ш., шведски гражданин, следните движими вещи: компресор, марка „Raider", на стойност 128.00 /сто двадесет и осем лева/, диспенсър за минерална вода на стойност 108.36 лева, прахосмукачка марка „Тарингтон хаус" на стойност 67.19 /шестдесет и седем лева и деветнадесет ст./ лева, хилти с кабел удължител с едно гнездо, на стойност 28.00 /двадесет и осем лева/ лева, дрелка, марка „RAIDER", на стойност 63.00 /шестдесет и три лева/ лева, одеало памучно, на стойност 10.00 /десет лева/ лева, голям бакър, на стойност 22.50 /двадесет и два лв. и петдесет ст./ лева, малък бакър, на стойност 22.50 /двадесет и два лв. и петдесет ст./ лева, метална тава на стойност 16.00 /шестнадесет лева/ лева, тиган меден, на стойност 7.50 /седем лева и петдесет ст./ лева, тиган меден, на стойност 7.50 /седем лева и петдесет ст./ лева, чиния медна на стойност 5.00 /пет лева/ лева, чиния медна, на стойност 5.00 /пет лева/ лева, тенджера на стойност 15.00 /петнадесет лв./ лева, черпак на стойност 5.00 /пет лв./ лева, всичко на обща стойност 510.55 /петстотин и десет лева и петдесет и пет ст./ като опита е останал недовършен по независещи от дееца причини; - в периода от 08.02.2015г. до 14.02.2015г. в с. О., ул. „С.И.", № *, общ.Н., чрез разбиване с кирка на метална решетка на прозорец на къща и чрез разбиване на метални планки с катинар на гаражно помещение, здраво направени за защита на имот, отнел от владението и без съгласието на собственика Щ.Н.Н. /S.N.N./, роден на ***г. в гр. Б., Б., германски гражданин, движими вещи както следва: машина за заточване на веригата за щилка на стойност 56.00 /петдесет и шест лева/ лева, шлайф машина, марка SKIL, на стойност 78.04 /седемдесет и осем лева и четири ст./ лева, дрелка, на стойност 95.83 /деветдесет и пет лева и осемдесет и три ст./ лева, зеге машина, марка Skil, на стойност 71.19 /седемдесет и един лева и деветнадесет ст./ лева, машина за полиране на автомобили на стойност 34.23 /тридесет и четири лева и двадесет и три ст./ лева, такер на стойност 31.48 /тридесет и един лева и четиридесет и осем ст./ лева, винтоверт със зарядно на стойност 50.00 /петдесет лева/ лева, велосипед, марка „Фатерланд", на стойност 19.56 /деветнадесет лева и петдесет и шест ст. / лева, щилка, марка GUDE, на стойност 54.76 /петдесет и четири лева и седемдесет и шест ст./ лева, шмиргел, марка „RAIDER", на стойност 30.00 /тридесет лева/ лева, шлайф машина за дърво на стойност 15.00 /петнадесет лева/ лева, електрожен, руски, на стойност 100.00 /сто лева/ лева, кафе - машина, малка, бяла на цвят, марка „Таурус", на стойност 29.90 /двадесет и девет лв. и деветдесет ст./ лева, кафе-машина, голяма, на стойност 20.54 /двадесет лева и петдесет и четири ст./ лева, микровълнова печка на стойност 117.35 /сто и седемнадесет лева и тридесет и пет ст./ лева, музикална уредба за автомобил, на стойност 234.70 /двеста тридесет и четири лева и седемдесет ст./ лева, лаптоп марка „Ейсър", 17 инча, на стойност 133.00 /сто тридесет и три лева/ лева, мобилен телефон, марка „Ериксон", на стойност 30.00 /тридесет лв./ лева, мобилен телефона, марка „Нокиа" на стойност 30.00 /тридесет лв./ лева, водна помпа, марка „Грундфос" на стойност 65.00 /шестдесет и пет лева/ лева, акумулатор, марка „Бош" 62 Ah, на стойност 61.02 /шестдесет и един лева и две ст./ лева, одеало памучно, единично, на стойност 10.00 /десет лева/ лева, всичко на обща стойност 1367.60 /хиляда триста шестдесет и седем лева и шестдесет ст./, като всички вещи са на обща стойност 2 560.85 /две хиляди петстотин и шестдесет лева и осемдесет и пет ст. /лева, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.5 във вр. чл.194, ал.1, във вр. чл.29, ал. 1, б."Б", във вр. чл. 26, ал.1, във вр. чл.20, ал.2, вр. чл. 58а от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ, които да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в Затвор. ПРИВЕЖДА, на основание чл. 68, ал. 1 от НПК, в изпълнение наказанието по НОХД 276/2011 г. по описа на РС- Н. в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в Затвор. ОСЪЖДА, на основание чл. 189, ал. 3 от НПК, подсъдимият М.К.В. да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Б., сумата от 344.00 (триста четиридесет и четири) лева, представляващи направени съдебно-деловодни разноски. ПРИЗНАВА подсъдимият С.К.М.- роден на *** ***, постоянен адрес:***, турчин, български гражданин, начално образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за периода от 06.12.2014г. до 14.02.2015г., на територията на общ. Н., обл. Б., след предварителен сговор и в съучастие с М.К.В., ЕГН **********, като съизвършител, при условията на продължавано престъпление, повторност и немаловажен случай, чрез повреждане и унищожаване на прегради, здраво направени за защита на имот и използване на техническо средство, отнел чужди движими вещи, както следва: - в периода от 06.12.2014 г. до 07.12.2014 г. в с. О., ул. „О
М.К.В.
С.К.М.
Мотиви от 16.1.2017г.
В законна сила на 2.5.2017г.
2 НОХД No 503/2017, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.И.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 2.5.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 503/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Радост Бошнакова – прокурор в РП-Несебър, адв.Б.П. *** подсъдимият Н.И.Д., съгласно което: Подсъдимият Н.И.Д., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, шофьор в „***********- ****, неженен, неосъждан, ЕГН: **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 11.07.2016г., около 22.00ч. в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, в стая № ***********************“, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл.1 и сл. от Наредба за условия и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП, вр. чл.73, ал.1 от ЗКВНП, държал в чекмедже на бюро под телевизор високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4, вр. Приложение №1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, ”Списък І-растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, съгласно Приложение №1, възлизащи на обща стойност в размер на 323,46лв. (триста двадесет и три лева и четиридесет и шест стотинки) , както следва: 3,4-метилендиоксиметамфетамин (MDMA)-с нетно тегло 5,697 грама (пет грама шестстотин деветдесет и седем милиграма), със съдържание на активния наркотично действащ компонент MDMA - 21,50% (двадесет и един цяло и петдесет процента), възлизащ на стойност 142,43лв. (сто четиридесет и два лева и четиридесет и три стотинки), съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г; 3,4-метилендиоксиметамфетамин (MDMA)- с нетно тегло 5,063 грама (пет грама и шестдесет и три милиграма), със съдържание на активния наркотично действащ компонент MDMA – 34,40% (тридесет и четири цяло и четиридесет процента), възлизащ на стойност 126,58 лева (сто двадесет и шест лева и петдесет и осем стотинки) ,съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г; Коноп-с нетно тегло 9,075 грама (девет грама и нула седемдесет и пет милиграма), със съдържание на активния наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол -7,20% (седем цяло и двадесет процента), възлизащ на стойност 54,45лв. (петдесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки) ,съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. и 1бр. сива електронна везна с пет бутона, дисплей, метално блюдо и прозрачен капак с размери 6/12см., поради което и на основание чл. 354А, ал.3, алтернатива II -ра, т.1, пр. I-во от НК, вр. чл.30 и чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. с чл.З , ал.1, т.1, вр. с ал.2, вр. Приложение №1 от ЗКНВП, чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите (НУРРД) по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. със Списък I- Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични (НРКРВН), вр. чл. 55, ал.1, т.1 и ал.3, вр. чл.39, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА„ за срок от 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия Н.Д. кумулативно предвиденото, наред с наказанието „Лишаване от свобода„ наказание ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА. ОТНЕМА на основание чл. 381, ал.5, т.6 от НПК, във вр. чл.354А, ал.6 и чл.53, ал.2, б.”а „ от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, които са предмет на престъплението, притежаването на което е забранено, както следва: Наркотично вещество 3,4-метилендиоксиметамфетамин (MDMA)- с нетно тегло 5,697 грама (пет грама шестстотин деветдесет и седем милиграма), със съдържание на активния наркотично действащ компонент MDMA - 21,50% (двадесет и един цяло и петдесет процента); Наркотично вещество 3,4-метилендиоксиметамфетамин (MDMA)- с нетно тегло 5,063 грама (пет грама и шестдесет и три милиграма), със съдържание на активния наркотично действащ компонент MDMA – 34,40% (тридесет и четири цяло и четиридесет процента), възлизащ на стойност 126,58 лева (сто двадесет и шест лева и петдесет и осем стотинки) Наркотично вещество „ КОНОП” с тегло 9,075 грама (девет грама и нула седемдесет и пет милиграма), със съдържание на активния наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол -7,20% (седем цяло и двадесет процента); 1 брой сива електронна везна с пет бутона, дисплей, метално блюдо и прозрачен капак с размери 6/12см., които са изпратени и оставени на съхранение на основание чл.91 от ЗКНВП в Централно митническо управление, отдел „МРР –НОП” – гр.**** и е запазено след извършения деструктивен анализ по изготвената Съдебна–физико –химическа експертиза; Опаковки, в които се е съдържало наркотичното вещество - запечатани в плик, приобщени като ВД по делото– предмет на химически анализ по време на СХЕ №476/2016г.; 1 брой сива електронна везна с пет бутона, дисплей, метално блюдо и прозрачен капак с размери 6/12см- коноп с общо нетно тегло 1, 715 грама и опаковки, които след влизане в сила на споразумението следва да се унищожат. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Н.И.Д. да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас направените по делото разноски в размер на 92.16 лева (деветдесет и два лева и шестнадесет ст.), направени за Физико-Химическа експертиза. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 503/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Н.И.Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Н.И.Д. мярка за неотклонение “Подписка” . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес.
Н.И.Д.
В законна сила на 2.5.2017г.
3 НОХД No 2347/2016, VI състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Т.И. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 3.5.2017г.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ:№37 ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №2347/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Христина Апостолова – прокурор в РП-Несебър, адв.Антон Желев – служебен защитник на подсъдимия Д.Т.И. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Т.И., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, комплекс „Д. -2”, бл.Д, ет.1, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.09.2015г., около 22.00 часа, в к.к. „Слънчев бряг“, община Несебър, на крайбрежната алея срещу хотел „Галерия“, отнел от владението на полската гражданка П.К.Ф. без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, чужди движими вещи: един брой дамска чанта от изкуствена кожа с дължа дръжка, лилаво - бяла на цвят, собственост на П.К.Ф. /П.К.Ф./ от Полша, на стойност 13,40 лева; един брой мобилен телефон „Самсунг“, модел „Галакси Ноут 2“ с ИМЕИ № 354792059510879, сребрист на цвят - собственост на П.К.Ф., на стойност 255,00 лева; един брой мобилен телефон марка „Сони“, модел „Експерия Зет Ултра“ с ИМЕИ №538080054635453, черен на цвят - собственост на М.А.С. /М.А.С./ от Полша, на стойност 422,23 лв.; един брой мъжки кожен портфейл с прегради, черен на цвят с надпис „Rezerved“ - собственост на М.А.С., на стойност 6.67лв. и сумата от 17 лв. и 10 полски злоти, равняващи се на 4.64лв. - собственост на М.А.С., всичко на обща стойност от 718.94лв., поради което и на основание чл.194, ал. 1, вр. чл. 36 от НК, вр. с чл.381, ал.4 от НПК, вр. с чл.55, ал.1,т.2, б.“Б“ от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ», при следните пробационни мерки: -Задължителна регистрация по настоящ адрес-***, хотелски комплекс »Д. 2», бл.Д, ет.1, с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично за срок от 1/ЕДНА/година. -Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1/ЕДНА/ година. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.Т.И. с посочена самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 25.00лв. (двадесет и пет) лева, представляваща разноски по делото. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 2347/2016 г. по описа на РС – Несебър.
Д.Т.И.
В законна сила на 3.5.2017г.
4 АНД No 2546/2016, III състав НАП ХРИСТО ЙОВЧЕВ 2010 ЕООД ТД НА НАП - БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 27.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2616/19.10.2016г. на К.П.П. – зам. директор н.Т.н.Н.Б. упълномощен със Заповед № ЗЦУ-1582/23.12.2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на „Х.Й.2.” ЕООД, ЕИК ****+, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Х.К.Й., на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение по чл.118 от ЗДДС и чл.25, ал.2 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 3.5.2017г.
5 АНД No 2102/2016, III състав МВР Д.Т.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 31.3.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2874/14.09.2016г., издадено от Павел Иванов К. на длъжност Началник Сектор „ОП” – РУ-Несебър, с което за нарушение по чл.64, ал.1 от ЗМВР, на Д.Т.Д. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400 лева на основание чл.257, ал.1 от ЗМВР, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд . Бургас.
В законна сила на 4.5.2017г.
6 АНД No 39/2017, I състав НАП ПРИМА ПЛАСТ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 17.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Н.ския районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 2642 от 21.10.2016г. изд. от зам. Директора на ТД на НАП-Бургас с което на П.П.“ ЕООД, БУЛСТАТ: ***** Адрес на управление:*** Представлявано от: З.К.Щ., е наложена имуществена санкция 3000 /три хиляди/ лв., на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС за нарушение по. чл.33 ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г на МФ, вр.чл.118 ал.4 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 4.5.2017г.
7 Гражданско дело No 391/2016, V състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА В.Д.С. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 11.1.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Е.Б.Е.“ ЕАД с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Р.Д., Ж.П.С. и М.М.Д., че В.Д.С. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:***, офис 2 /чрез адв.П.К. ***/, не дължи сумата от 653,39 лева /шестстотин петдесет и три лева и тридесет и девет стотинки/ по фактура № 1143564528 от 07.12.2015г., за отчетен период от 01.03.2015г. до 30.04.2015г., представляваща допълнително начислена ел.енергия, дължима вследствие на установено неточно измерване на ел.енергия на обект с ИТН ******, с адрес: гр.С.В., местност „Ю.“, хотел „Ч.И.“, с клиентски номер ******. ОСЪЖДА „Е.Б.Е.“ ЕАД с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Р.Д., Ж.П.С. и М.М.Д. да заплатят на В.Д.С. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:***, офис 2 /чрез адв.П.К. ***/, сумата общо в размер на 650 /шестстотин и петдесет/ лева, представляващи заплатени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 5.5.2017г.
8 АНД No 2085/2016, IV състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.1.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-56-117/30.09.2016 г. на Заместник- Началник на ДНСК- София, с което за нарушение по чл. 13, ал.6 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, вр. чл.57а от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, на Н.К.Д., ЕГН **********,***, в качеството му на Кмет на Община Несебър, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 5.5.2017г.
9 АНД No 2115/2016, V състав ИААА М.Т.М. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 28.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22-0000415 от 16.09.2016г. на И.Д. Началник ОО „АА” – гр.Бургас, с което на основание чл.93, ал.2 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/ на М.Т.М. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.71, т.8 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. на МТ и на основание чл.183, ал.1, т.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ на същият е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 5.5.2017г.
10 АНД No 2327/2016, V състав Общини Д.Р.Р. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 20.1.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 378 от 19.10.2015г. на Кмета на О.Н. с което на основание чл.3, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет – гр.Несебър /Наредба № 1/, на Д.Р.Р. с ЕГН **********,*** /чрез адв.Милена Тончева от АК-Бургас/ е наложено административно наказание – глоба в размер на 1600 /хиляда и шестстотин/ лева, за административно нарушение по чл.3, ал.1 от Наредбата. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 5.5.2017г.
11 АНД No 319/2017, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.К.А. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 19.4.2017г.
ПРИЗНАВА И.К.А.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, *****************************, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.08.2016г., около 17.00 часа, в к.к.”Слънчев бряг”, община Несебър, пред хотел „Калина Гардън", в джоб на панталон, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на Приложение № 1- Списък І – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” към чл. 3, т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, съгласно Протокол за физикохимична експертиза № 696/29.08.2016г. на БНТЛ при ОДМВР Бургас, както следва: - обект № 1 - 2 броя полиетиленови опаковки, съдържащи суха, зелена на цвят растителна маса, която се определя като коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4.60% и нетно тегло 0,819 грама, на стойност 4,91 лева; - обект № 2 - 2 броя полиетиленови опаковки, съдържащи суха, зелена на цвят растителна маса, която се определя като коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 6,40% и нетно тегло 0,778 грама, на стойност 4.66 лева; - обект № 3- суха, зелена на цвят растителна маса, която се определя като коноп, с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4,40 % и нетно тегло 2,886 грама, на стойност 17,32 лева, или всички обекти с общо нетно тегло на растителната маса 4,483 грама, на обща стойност 26,89 лв. (двадесет и шест лева и осемдесет и девет стотинки), съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като случая е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК, вр. чл.73, ал.1 и чл. 30 ЗКНВП и чл. 1 и сл. от НУРРД по чл.73, ал.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. чл. 3, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон ЗКНВП, вр. Приложение № 1 – Списък І - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” към чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВ/, вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 300 лева (триста) лева, платими в полза на Държавата. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата останалата неизразходвана част от наркотичното вещество, както и опаковките, в които същото се е намирало, които да бъдат унищожени след влизане в сила на решението. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, И.К.А. със снета по делото самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас, направените разноски в размер на 87,86 лева (осемдесет и седем лева и осемдесет и шест стотинки). Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
И.К.А.
Мотиви от 27.4.2017г.
В законна сила на 5.5.2017г.
12 НОХД No 513/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.В.Ш. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 5.5.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 513/2017 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Радост Бошнакова- прокурор в РП- Несебър и адв.Ж. ***, в качеството му на защитник на подсъдимата Е. В. Ш. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимата Е. В. Ш. /Е.Ш./- родена на *** г. в гр.Ж., Московска област, Руска Федерация, паспорт № ......., издаден на 22.04.2011г., валиден до 22.04.2021г., с постоянен адрес:***, микрорайон Ж., ул.“С.“, № 8, рускиня, руска гражданка, висше образование, управител на частна фирма, неомъжена, неосъждана, за ВИНОВНА в това, че на 02.05.2017г., около 00:45 часа, в к.к „Слънчев бряг“, общ.Несебър, област Бургас, на главна алея пред хотел „Диамант” с посока на движение към гр.Несебър, управлявала моторно превозно средство- лек автомобил, марка „Форд“, модел „Фиеста“, с рег.№ СВ .... ВК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,41 /едно цяло четиридесет и едно/ на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза с № 228/02.05.2017год., изготвена от БНТЛ при ОД на МВР – Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА и „ГЛОБА“ в размер на 100 /сто/ лева, платими в полза на Държавата. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА, на основание чл.343г, във вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимата Е. В. Ш. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което подсъдимата Е. В. Ш. е била лишена от възможността да упражнява това си право по административен ред, считано от 02.05.2017г. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимата Е. В. Ш. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 47,73 лв. /четиридесет и седем лева и седемдесет и три стотинки/, представляваща направени разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №513/2017г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Е.В.Ш.
В законна сила на 5.5.2017г.
13 НОХД No 517/2017, II състав Престъпления против младежта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.А.У. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 5.5.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №517/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият И.А.У. със защитник адв.В. *** споразумение, съгласно което: Подсъдимият И.А.У., роден на *** г. в гр. Поморие, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, строителен работник на свободна практика, с постоянен адрес:***«С.п.» № .., ЕГН**********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 28.08.2015год., в с. Г., общ. Несебър, ул. «С.п.» №.., като пълнолетен, без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило .. - годишна възраст - с малолетната Г.А.А. ЕГН **********, родена на ***г., поради което и на основание чл.191, ал.3, вр. с ал.1, във вр. с чл. 55, ал.1 т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три /години. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №517/2017 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
И.А.У.
В законна сила на 5.5.2017г.
14 АНД No 552/2016, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.Д.Т. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 20.4.2017г.
ПРИЗНАВА Т.Д.Т. Р., роден на ***г. в гр.*********************, живущ във В., гр.*********************, англичанин, британски гражданин, неженен, неосъждан, № на паспорта ********************************., за ВИНОВЕН за това, че на 24.05.2016 година, около 12.30 часа в к.к. „С.б.”, община Несебър, в лоби бара на хотел „Ф.” извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото- използвал обиди и ругатни към персонала на лоби бара и хотела, хвърлял инвентар от лоби бара, като строшил три броя маси и чинии, отправял закани и заплахи към персонала на хотела, че ако имал нож щял да ги заколи всичките - престъпление по чл.325, ал.1 от НК, като на основание чл. 78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 2000 лв. /две хиляди/ лева. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Т.Д.Т. Р. да заплати в полза на Държавата по сметка на Несебърския районен съд сумата в размер на 166.50 (сто шестдесет и шест лева и петдесет стотинки), представляваща направени по делото разноски за извършени преводи от английски на български език и от български на английски език на документи постъпващи по делото и изпращани в чужбина в изпълнение на международна съдебна поръчка. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
Т.Д.Т.
Мотиви от 16.5.2017г.
В законна сила на 9.5.2017г.
15 АНД No 2099/2016, VI състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 5.1.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № Б-69-100 от 27.09.2016г., издадено от заместник – началника на Дирекция за национален строителен контрол, с което на Н.К.Д., ЕГН **********, с адрес ***, на основание 24б, ал. 2, във вр. чл. 24б, ал. 1 от ЗУЧК, за извършено нарушение на чл. 13, ал. 6 от ЗУЧК вр. чл. 57а от ЗУТ, е наложено наказание „глоба” в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила на 9.5.2017г.
16 АНД No 2385/2016, VI състав НАП СЪРБОВИ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 3.2.2017г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 23-001041 от 12.09.2016г., издадено от директора на д. „И.п.т.”***, с което на „С.” ООД, ЕИК 147177211, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 416, ал. 5 вр. чл. 414, ал. 3 от КТ, за извършено нарушение на чл. 63, ал. 2 от КТ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 3000 лв. на 1500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 9.5.2017г.
17 АНД No 2528/2016, IV състав КАТ В.А.Б. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 2.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-002517/09.09.2016 г. на Началника на РУ- гр. Несебър, с което за нарушение на чл. 638, ал.3 от Кодекса за застраховането, на В.А.Б., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр.Бургас.
В законна сила на 9.5.2017г.
18 АНД No 2544/2016, I състав НАП Л.- Л.Р. ЕТ ТД НА НАП - БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 9.2.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Н.ския районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление 2108/17.08.2016г.., издадено от Заместник-директор н.Т.н.Н.Б. което на „Л.- Л.Р." ЕТ, със седалище и адрес на управление:*** , с ЕИК: *****, с адрес на призоваване: гр.Н., ул."С.“ №*, вх.*, офис №* представлявано от Л.И.Р. с ЕГН:********** е наложена имуществена санкция 3000 /три хиляди/ лв., на основание чл.7, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.06г. на МФ във вр. с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 9.5.2017г.
19 АНД No 2559/2016, V състав КАТ Н.Н.А. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 21.3.2017г.
О П Р Е Д Е Л И : ПРИЕМА като доказателства по делото представените от актосъставителя копие от талон за регистрация на лек автомобил- част първа, в едно с приложена от него фактура от бензиностанция. УКАЗВА да се изплатят пътните разходи на актосъставителя за явяването му в днешното съдебно заседание по маршрута гр.Бургас- гр.Несебър и обратно в размер, определен от главния счетоводител на съда. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД 2559/2016 г. по описа на РС Несебър. Определението, в прекратителната му част подлежи на обжалване в едноседмичен срок, считано от уведомяването на страните пред Окръжен съд -гр.Бургас.
В законна сила на 9.5.2017г.
20 ЧНД No 42/2017, I състав Производство по чл. 243 НПК Д.Я.М.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
М.М.М.,
К.Г.К.,
Ч.А.А.
  Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 12.1.2017г.
ОТМЕНЯ Постановление за прекратяване на наказателното производство от 19.12.2016 г. по ДП №304-ЗМ-344/2015 г. по описа на РУ на МВР – Несебър, пр. пр. №670/2015 г. по описа на Районна прокуратура – Несебър водено срещу водено срещу К.Г.К. за престъпление по чл.131 ал.1,т.12 предл.първо, вр.с чл.130 ал.2 вр.чл.20 ал.2 от НК, и Ч.А.А. за престъпление по чл.131 ал.1,т.12 предл.първо, вр.с чл.130 ал.2 от НК и за престъпление по чл.131 ал.1,т.12 предл.първо, вр.с чл.130 ал.2, вр.чл.23 ал.1 от НК. ВРЪЩА делото на прокурора с указания относно прилагането на закона. Определението може да се обжалва и/или протестира пред Окръжен съд-гр.Бургас в 7-дневен срок от датата на получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя Д.Я. ***; М.М.М.-***;К.Г. ***; Ч.А. *** И защитника му адв.С.К. ***, както и на РП-гр.Несебър.
В законна сила на 9.5.2017г.
21 АНД No 245/2017, V състав Комисия за защита на потребителите НЕПТУН 1 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.4.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 0029618 от 25.08.2016г. на Директора на КЗП-РД-гр.Бургас, с което на основание чл.206 от Закона за туризма /ЗТ/, на „Н.1” ЕООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя С.А.А., със съдебен адрес:***, пл.”Т.” № 1, ет.3 /адв.И.И. ***/, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева, за административно нарушение по чл.114, т.1 от ЗТ. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.
В законна сила на 9.5.2017г.
22 АНД No 257/2017, IV състав МВР А.Х.Х. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 19.4.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2185/05.08.2016г. на Началника на РУ на МВР- гр.Несебър, с което на основание чл.45 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, на А.Х.Х., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лв., за административно нарушение по чл.29 от ЗЧОД. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 9.5.2017г.
23 АНД No 351/2017, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Д.Р. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 20.4.2017г.
ПРИЗНАВА С.Д.Р., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, ученик в 12-и клас на ПГЧЕ „В.Л.“ – гр.Б., с постоянен адрес:***, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.03.2017г., около 23.50 часа в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Б., по улица „Морска”, с посока на движение комплекс „Виго“ към хотел „Мелницата“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Тойота”, модел „Ярис” с ДК № ****** /собственост на Н.Л.Н.Р./, след употреба на наркотични вещества, а именно тетрахидроканабинол /ТНС/, представляващо високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр.Приложение №1 – Списък 1 поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер Дръг Чек 3000 с фабричен номер ARHJ - 0133, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /Хиляда/ лева в полза на Държавата. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.3 от НК С.Д.Р. с посочена по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние С.Д.Р. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 11.03.2017 година. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.2, б.А от НК, в полза на Държавата вещественото доказателства по делото - 1 брой тестова касета от извършена проверка за употреба на наркотични вещества, която да бъде унищожена след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК С.Д.Р. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР Б. направените в досъдебното производство разноски в размер на 15,14 лв./Петнадесет лева и четиринадесет стотинки/. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Б. в 15-дневен срок, считано от днес.
С.Д.Р.
Мотиви от 25.4.2017г.
В законна сила на 9.5.2017г.
24 ЧНД No 434/2017, VI състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) МП,ГД"ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ЗАТВОРА-ГРАД СОФИЯ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
И.П.Б. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Разпореждане от 9.5.2017г.
ОТМЕНЯ разпореждането от 24.04.2017г., постановено по делото, с което е насрочено открито съдебно заседание на 25.05.2017г. от 13:30 часа. ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 434/2017г. по описа на Районен съд Несебър. Материалите по делото да се приложат по ЧНД № 407/2017г. по описа на Районен съд Несебър. Да се уведомят своевременно призованите страни за отмяната на разпореждането за насрочване. Разпореждането не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.5.2017г.
25 ЧНД No 388/2017, V състав Производство по молби за реабилитация Ю.И.И.   Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 18.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 388/2017г. по описа на Районен съд-гр.Несебър. Определението може да се обжалва от молителя в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас.
В законна сила на 10.5.2017г.
26 АНД No 437/2016, III състав ДНСК ВЕНИД БИЙЧ ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО,
МИНИСТЪРА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА
Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 24.11.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № РД-02-32-32 / 19.02.2016г., издадено от Н.Н.Н., на длъжност заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, с което на „В.Б.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Г.Д.Ч., за нарушение по чл.10, ал.8 от ЗУЧК е наложена „Имуществена санкция” в размер на 10 000 лв. (десет хиляди лева) на основание чл.23 от ЗУЧК, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 11.5.2017г.
27 АНД No 2069/2016, IV състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.1.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-37-ДНСК- 141/05.10.2016 г. на Заместник- Началник на ДНСК- София, с което за нарушение по чл. 13, ал.6 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, вр. чл.57а от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, на Н.К.Д., ЕГН **********,***, в качеството му на Кмет на Община Несебър, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 11.5.2017г.
28 АНД No 2164/2016, V състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.1.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-25-ДНСК-147 от 06.10.2016г. на Зам.Началника на Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/, с което на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежия /ЗУЧК/, на Н.К.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, в качеството му на Кмет на Община Н., е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, за административно нарушение по чл.13, ал.6 от ЗУЧК във връзка с чл.57а от ЗУТ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Б..
В законна сила на 11.5.2017г.
29 АНД No 2215/2016, II състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 1.3.2017г.
и на основание чл. 63 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-45-ДНСК-133/04.10.2016г. на Зам.Началника на Дирекцията за национален строителен контрол, с което Н.К.Д., ЕГН **********, с адрес *** на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежия, за административно нарушение по чл.13, ал.6 от ЗУЧК във връзка с чл.57а от ЗУТ е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, Решението може да се обжалва пред Административен съд- Б. в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 11.5.2017г.
30 АНД No 2323/2016, VI състав КАТ Г.М.А. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 23.2.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-0304-001806 от 23.07.2015г., издадено от ВНД началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, в частта му, в която на Г.М.А., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 183, ал. 4, т. 7, предл. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 137Е от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 50 лв. ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 15-0304-001806 от 23.07.2015г., издадено от ВНД началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, в частта му, в която на Г.М.А., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 175, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, са наложени наказания глоба в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца, като НАМАЛЯВА срока на наложеното наказание „лишаване от право да управлява МПС” от 3 месеца на 1 месец и размера на наложената глоба от 100 лева на 50 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0304-001806 от 23.07.2015г., издадено от ВНД началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, в частта му, в която на Г.М.А., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 1,2 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 10 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 11.5.2017г.
31 АНД No 2545/2016, V състав НАП ВИА ПОНТИКА 7 ЕООД ТД НА НАП - БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 27.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 2608 от 18.10.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „В.П.7” ЕООД с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Ж.В.В., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, като НАМАЛЯВА наказанието на 500 /петстотин/ лева на основание чл.185, ал.2, във вр. с ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 11.5.2017г.
32 АНД No 252/2017, VI състав КАТ П.И.Ц. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 28.3.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-0304-000222 от 23.02.2016г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, в частта му, в която на П.И.Ц., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 185 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 147, ал. 1 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 20 лв., а на основание чл. 185 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 157, ал. 8 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 20 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0304-000222 от 23.02.2016г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, в частта му, в която на П.И.Ц., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 103 от ЗДвП, са наложени наказания „глоба” в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца, а на основание чл. 175, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, са наложени наказания глоба в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 11.5.2017г.
33 АНД No 2263/2016, IV състав НАП ГИГА 80 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 9.2.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ски районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1601/22.07.2016 г. на Заместник Директор н.Т.н.Н.Б. с което за нарушение на чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС вр. чл. 33, ал.1 от Наредба № Н- 18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите, на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, на „Г.8.” ЕООД, ЕИК 200381489, представлявано от К.Т.Д., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 12.5.2017г.
34 АНД No 265/2017, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Б.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 26.4.2017г.
ПРИЗНАВА В.Б.К., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.02.2017 година около 22.50 часа в гр.Несебър, кв.”Черно море-3”, срещу дом № 29 ,в посока кръговото кръстовище-складова база –Несебър,управлява моторно превозно средство – лек автомобил «Фиат Пунто» с рег. № А .... ВТ, след употреба на наркотични вещества, а именно – тетрахидроканабинол (ТНС)-коноп/канабис,марихуана/,включен в приложение №1 към чл.3,ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите- „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях,забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ и чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични (НРКРВН), установено по надлежния ред чрез измерване с тест за употреба на наркотични вещества «Drager Drug Check 3000”, тестова касета “Drager Drug Check 3000“, с фабричен № ARJL-0133, съгласно Наредба №30/27.06.2001 г. за реда за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС и въз основа на Заповед № 8121з№396/21.04.2016г. на Министъра на вътрешните работи- престъпление по чл.343б, ал.3 от НК и чл. 3, ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр. Приложение № 1 - Списък I - "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични (НРКРВН), което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и налага на същия административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавата. ЛИШАВА на основание чл. 343 г, вр. с чл.343 б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия В.Б.К. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият В.Б.К. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 20.02.2017 г. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателство - 1 брой тестова касета “Drager Drug Check 3000“, с фабричен № ARJL-0133 от извършена проба да остане по делото, като да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК обвиняемия В.Б.К. с ЕГН********** да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР гр.Бургас сумата в размер на 15,39 лв. (петнадесет лева и тридесет и девет стотинки), представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство.
В.Б.К.
Мотиви от 5.5.2017г.
В законна сила на 12.5.2017г.
35 НОХД No 2555/2016, III състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.В.Б. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Присъда от 28.4.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.В.Б. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***6, българин, български гражданин, осъждан, средно образование, неженен, работи като общ работник, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 29.06.2016г., около 15,20 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на главната алея срещу хотел „Ривер Парк”, в посока на движение към гр.Свети Влас, управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел „Спринтер” с рег. № А .... КХ в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с Наказателно постановление № 14-0304-002217/27.08.2014г., издадено от Началник РУП към ОД на МВР- Бургас, РУ- Несебър, връчено му лично на 16.02.2016г. и влязло в законна сила на 24.02.2016г., поради което и на основание чл. 343в, ал.2 от НК определя наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, което на основание чл.58а от НК, във вр. с чл.343в, ал.2 от НК, НАМАЛЯВА с 1/3 /ЕДНА ТРЕТА/ и го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и „ГЛОБА” в размер на 700 /седемстотин/ лева, в полза на Държавата. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
Д.В.Б.
Мотиви от 15.5.2017г.
В законна сила на 15.5.2017г.
36 НОХД No 418/2017, II състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.П.А. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 15.5.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 418/2017 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Стела Мешова- прокурор в РП-гр.Несебър и адв.Г.А. ***, в качеството му на защитник на подсъдимата Е.П.А. със снета по делото самоличност, съгласно което: Подсъдимата Е.П.А., родена на ***г*** Търново, българка, български гражданин, средно образование, неомъжена, неосъждана, продавач в магазин за хранителни стоки, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 08.07.2016г., за времето между 16:00 часа и 18:00 часа, в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, от магазин за дамски дрехи, находящ се хотел „****“ и стопанисван от ЕТ „З. С.“ от гр. Поморие, отнела чужди движими вещи - мобилен телефон, марка „Айфон“, модел „6 Ес“ с ИМЕЙ № ************ на стойност 1350 лв. /хиляда триста и петдесет лева/ ведно със сим карта, с протектор на стойност 36.07 лв. /тридесет и шест лева и седем стотинки/ и силиконов противоударен калъф на стойност 68.45 лв. /шестдесет и осем лева и четиридесет и пет стотинки/ - всички вещи на обща стойност 1464.52 лв. /хиляда четиристотин шестдесет и четири лева и петдесет и две стотинки, от владението и собствеността на С.С.С., ЕГН **********, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.54 от НК, я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното й наказание за срок от 3 /три/ години. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимата Е.П.А. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 77.28 лева / седемдесет и седем лева и двадесет и осем стотинки/. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 418/2017г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимата мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо Е.П.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.
Е.П.А.
В законна сила на 15.5.2017г.
37 НОХД No 425/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.В.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 15.5.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 425/2017 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева- прокурор в РП-гр.Несебър и адв.П.Ч. ***, в качеството й на защитник на подсъдимия П.В.Д. със снета по делото самоличност, съгласно което: Подсъдимият П.В.Д. - роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, средно образование, неженен, рибар, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 03.08.2016 г., около 23.54 часа в КК„Слънчев бряг", общ.Несебър, на алеята срещу хотел „Жасмин" в посока складовата база управлявал МПС - л.а. марка „Фолксваген", модел „Бора"с ДК№ *******, с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда, а именно 0.52/нула цяло петдесет и две промила/ на хиляда, установено по надлежния ред техническо средство Алкотест „Дрегер" 7410+ с № 0106 след като е бил осъден с влязла в сила присъда по НОХД 898/2014 год. по описа на PC Несебър за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, влязла в законна сила на 19.12.2014 год., поради което и на основание чл.343б, ал.2, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото по-леко наказание глоба по чл.343б, ал.2 от НК. ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. с чл.343 б, ал.2, вр. с чл.37, т.7 от НК подсъдимия Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия е било отнето по административен ред, считано от 03.08.2016г. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 425/2017г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо П.В.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.
П.В.Д.
В законна сила на 15.5.2017г.
38 Гражданско дело No 92/2017, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.И.С. И.Н.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 25.4.2017г.
ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на малолетното дете А.И.С., роден на *** г. в гр.Поморие, с ЕГН ********** при неговата майка М.А.Ю., с ЕГН ********** ***; ПРЕДОСТАВЯ на М.А.Ю., с ЕГН ********** упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете А.И.С., с ЕГН **********. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между ответника И.Н.С. с ЕГН ********** и малолетното дете А.И.С., роден на *** г. в гр.Поморие, с ЕГН **********, при условията на чл.59, ал.8, т.1 и т.2 от СК, като бащата има право да вижда детето всеки трети петък от месеца от 10,00 ч. до 12,00 ч. в Дирекция „Социално подпомагане" по местоживеенето на детето в присъствието на социален работник от отдел „Закрила на детето“ ОСЪЖДА И.Н.С. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАЩА на А.И.С., с ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител М.А.Ю., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 120,00 лв. /сто и двадесет лева/, платима до 10-то число на месеца за който се отнася, считано от подаване на исковата молба в съда до настъпването на причини, обуславящи нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска/пр.осн. чл. 86 от ЗЗД/ до окончателното и изплащане ОСЪЖДА И.Н.С. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на А.И.С., с ЕГН **********,чрез неговата майка и законен представител М.А.Ю., с ЕГН **********месечна издръжка в размер на 120,00 лв. /сто и двадесет лева/, за минало време за периода 23.12.2016г. – 05.02.2017г.ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска/пр.осн. чл. 86 от ЗЗД/ до окончателното и изплащане . ОСЪЖДА И.Н.С. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на М.А.Ю., с ЕГН ********** СУМА в размер на 334 лева /триста тридесет и четири / лева, съдебно-деловодни разноски. ОСЪЖДА И.Н.С. с ЕГН ********** да заплати сума в размер на 172.80 лева /сто седемдесет и два лева и осемдесет стотинки/ държавна такса по отношение на издръжката по сметка на Районен съд Несебър. Решението е обжалваемо в двуседмичен срок от връчването на страните пред Бургаски окръжен съд.
В законна сила на 18.5.2017г.
39 АНД No 275/2017, IV състав КАТ Х.А.Х. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-003061/03.11.2016 г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, с което за нарушение на чл.5, ал.3, т.1, предложение първо от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от същия закон, на Х.А.Х., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания глоба в размер на 800 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила на 18.5.2017г.
40 НОХД No 539/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Е.Х. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 18.5.2017г.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ:№42 ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД №539/2017г. по описа на РС- гр.Несебър между Анна Пантелеева- прокурор в РП- Несебър и адв.П. в качеството му на защитник на подсъдимия Н.Е.Х., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Н.Е.Х.- роден на ***г***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, безработен, постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.05.2017г., около 20,25 часа, в гр.Обзор, общ.Несебър, на ул.Славянска, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Мерцедес 190Е“ с рег.№ В .... СТ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,65 промила, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 256/11.05.17г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.343б, ал. 1, вр. с чл. 55, ал.3 от НК, на подсъдимия Н.Е.Х. кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Н.Е.Х. от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал. 4 от НК, времето, през което подсъдимият Н.Е.Х. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 10.05.2017 год. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Н.Е.Х., с посочена по- горе самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 47,73 лв. (четиридесет и седем лева и седемдесет и три стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №539/2017 г. по описа на РС - Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Н.Е.Х.
В законна сила на 18.5.2017г.
41 АНД No 2537/2016, V състав Общини М.Б.Б. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 14.2.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 79 от 28.11.2016г. на Кмета на О.Н. с което на М.Б.Б. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева, за административно нарушение по чл.13, ал.1, т.1 от Наредба № 1 на Общински съвет – гр.Несебър за опазване на обществения ред на територията на О.Н. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 19.5.2017г.
42 АНД No 405/2017, VI състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.А.М. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 3.5.2017г.
ПРИЗНАВА М.А.М., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.03.2017г., около 15.30 часа в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, на главен път III-9061, пред хотел „Сезони“, като непълнолетен, но можещ да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Фолксваген“, модел „Голф“ с рег.№ Н .... АК, в посока главен път I-9- с.Тънково, без съответното свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 16-0304-003245/14.12.2016г. на Началника на РУ- Несебър към ОД на МВР- Бургас, влязло в законна сила на 23.12.2016г., поради което и на основание чл.78а, ал. 6 вр. ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл.343в, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.4 от НК и му НАЛАГА административно наказание „Обществено порицание”, което да бъде изпълнено, чрез поставяне на решението на видно място в кметство на с. Кошарица в продължение на две седмици. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
М.А.М.
Мотиви от 5.5.2017г.
В законна сила на 19.5.2017г.
43 НОХД No 545/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Г.А. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 19.5.2017г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 545/2017г. между Анна Пантелеева- прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв. Т.Д. ***, защитник на подсъдимия Адриан А. и подсъдимия Адриан Г.А. със снета по делото самоличност, съгласно което: АДРИАН Г.А., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:*** Митрополия, обл. Плевен, българин, български гражданин, неженен, осъждан-реабилитиран, със средно образование, безработен, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 11.05.2017г., около 01,30 часа, в гр.Несебър, на кръгово кръстовище в близост до градския стадион, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег.№ ЕН 1913 ВС, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,01 промила, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 258/11.05.17г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Бургас, поради което и на основание чл.343б ал.1, вр. с чл. 55 ал.1 т.1 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 5 /пет/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55 ал.3 от НК, кумулативно предвиденото по-леко наказание „Глоба”. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК Адриан Г.А. от Право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Адриан Г.А. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано 11.05.2017 г. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Адриан Г.А. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР Бургас направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 47.73 лева /четиридесет и седем лева и седемдесет и три стотинки/. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 545/2017г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо Адриан Г.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
А.Г.А.
В законна сила на 19.5.2017г.
44 НОХД No 1452/2016, IV състав Средна телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Ж.Н. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 21.11.2016г.
ПРИЗНАВА С.Ж.Н.- роден на ***г. в гр.Поморие, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, реабилитиран, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.03.2015г., около 01.20 часа, в с.Тънково, общ.Несебър, пред кафе „***”, причинил на Н.В.П. ***, чрез намушкване с нож, средна телесна повреда, изразяваща се в проникващо нараняване в коремната кухина, хемоперитонеума кръв в коремната кухина, причиняващо разстройство на здравето, временно опасно за живота, поради което и на основание чл.129, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА, на основание чл.45 от ЗЗД, подсъдимият С.Ж.Н. със снета по делото самоличност, да заплати на Н.В.П., ЕГН **********,***, сумата от 5 000 /пет хиляди/ лева, представляващи неимуществени вреди вследствие деятелността на подсъдимия, ведно със законната лихва, считано от 15.03.2015г. до окончателното изплащане, както и сумата от 1000 /хиляда/ лева, представляваща заплатен от П. адвокатски хонорар, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск за сумата над 5000 лв. до 20 000 лв. ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.1, б.А от НК, в полза на Държавата един брой нож с бяла дръжка, който след влизане в сила на присъдата следва да бъде унищожен като вещ без стойност. ОСЪЖДА С.Ж.Н. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас, сумата в размер на 50.00 лева /петдесет лева/, представляваща направени съдебно-деловодни разноски. ОСЪЖДА С.Ж.Н. със снета самоличност, да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър, сумата в размер на 89.72 лева /осемдесет и девет лева и седемдесет и две стотинки/, представляваща направени съдебно-деловодни разноски. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.
С.Ж.Н.
Мотиви от 28.12.2016г.
В законна сила на 22.5.2017г.
45 АНД No 2237/2016, V състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 14.2.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-61-ДНСК-124 от 03.10.2016г. на Зам.Началника на Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/, с което на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежия /ЗУЧК/, на Н.К.Д. с ЕГН **********, в качеството му на Кмет на Община Несебър, с адрес: гр.Несебър, обл.Б., кв.”А.” № **, е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, за административно нарушение по чл.13, ал.6 от ЗУЧК във връзка с чл.57а от ЗУТ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Б..
В законна сила на 22.5.2017г.
46 АНД No 2083/2016, VI състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 5.1.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № Б-58-114 от 30.09.2016г., издадено от заместник – началника на Дирекция за национален строителен контрол, с което на Н.К.Д., ЕГН **********, с адрес ***, на основание 24б, ал. 2, във вр. чл. 24б, ал. 1 от ЗУЧК, за извършено нарушение на чл. 13, ал. 6 от ЗУЧК вр. чл. 57а от ЗУТ, е наложено наказание „глоба” в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила на 23.5.2017г.
47 АНД No 2087/2016, IV състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.1.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-54-112/29.09.2016 г. на Заместник- Началник на ДНСК- София, с което за нарушение по чл. 13, ал.6 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, вр. чл.57а от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, на Н.К.Д., ЕГН **********,***, в качеството му на Кмет на Община Несебър, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 23.5.2017г.
48 АНД No 2210/2016, V състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 14.2.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-50-ДНСК-138 от 04.10.2016г. на Зам.Началника на Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/, с което на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежия /ЗУЧК/, на Н.К.Д. с ЕГН **********, в качеството му на Кмет на Община Н., с адрес: гр.Н., обл.Б., кв.”А.” № **, е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, за административно нарушение по чл.13, ал.6 от ЗУЧК във връзка с чл.57а от ЗУТ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Б..
В законна сила на 23.5.2017г.
49 Гражданско дело No 1000/2016, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Д.Ч. К.К.Ч.,
И.К.Ч.
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 25.5.2017г.
Адв.ИВАНОВА: Позволете ми да представя постигнатата между страните спогодба в следния смисъл: Ищцата Д.Д.Ч. с ЕГН ********** и първата ответница К.К.Ч. с ЕГН **********, СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ в срок до 23 октомври 2017г. да преведат сумата от 5 000лв. /пет хиляди/ лева за извършените от ответницата И.Ч. подобрения в имота по представената от ответницата И.К.Ч. с ЕГН ********** банкова сметка ***: iban ***, съответно ответницата И.К.Ч. СЕ ЗАДЪЛЖАВА да прехвърли на ответницата К.К.Ч. собствената си ? ид.ч. от недвижими имоти с идентификатор 18469.501.317 с административен адрес: с.Г., ул.А.В. № .. с площ от ..60 кв.м., в който са изградени селскостопанска сграда с идентификатор 18469.501.317.1 със застроена площ от 59 кв.м., на един етаж и еднофамилна жилищна сграда и изба с идентификатор 18469.501.317.2 на площ от 56 кв.м., които са идентични и са били обект на сделка за дарение на недвижим имот по нот.акт № 192 от 27.09.2002г., том. III, рег. № 2964, дело № 503/2002г. по описа на нотариус М.Б., като ответницата И.Ч. следва в срок до 23 октомври 2017г. да освободи и предаде владението върху имота в присъствието на Д.Ч. или К.Ч. след изповядване на сделката. С постигнатата спогодба ищцата Д.Ч. ще остане да живее в имота докато е жива, без да бъде обезпокоява от никоя от дъщерите си, безвъзмездно и пожизнено, като ОТТЕГЛЯ претенцията си срещу двете дъщери, поради постигната спогодба, като ответницата К.Ч. се съгласява да учреди по съответния ред в същия срок до 23.10.2017г. безвъзмездно право на ползване на майка си Д.Ч. на процесния имот. Разноските по прехвърлителната сделка ще бъдат поети от Д.Ч. и К.Ч.. Разноските по настоящото дело остават така, както са направени. С П О Г О Д И Л И СЕ: 1. Д.Д.Ч.:................................. 2. К.К.Ч.:............................. 3. И.К.Ч.:.................................... СЪДЪТ, като взе предвид, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и морала, страните в съдебно заседание изразиха ясно волята си за постигане на спогодба, намира, че същата следва да бъде одобрена, като на страните следва да бъде напомняно, че спогодбата има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по горен съд. Съобразно разпоредбата на чл.78 ал.9 от ГПК, предвид постигнатата спогодба, подлежи на възстановяване половината от внесената държавна такса /211.84лв./ от ищеца в размер на 105.92 лв. /сто и пет лева и деветдесет и две стотинки/. Мотивиран от горното, съдът О П Р Е Д Е Л И:№305 ОДОБРЯВА, на основание чл.234 ал.1 от ГПК, постигнатата между Д.Д.Ч.К.К.Ч. и И.К.Ч. съдебна спогодба така, както е записана по- горе в протокола. ПОСТАНОВЯВА на основание чл.78 ал.9 от ГПК, да се възстанови половината от внесената от ищцата Д.Ч. държавна такса, като й се върне сумата от 105.92лв. от сметка на Районен съд- Несебър. ПРЕКРАТЯВА производството по делото, поради изчерпване на предмета. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.5.2017г.
50 Гражданско дело No 251/2017, II състав Искове по СК - издръжка, изменение Д.Л.Я. Л.Д.Я. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 10.5.2017г.
О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 ГПК производството по гр.д. № 251/2017 г. по описа на РС Несебър. Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред ОС Бургас.
В законна сила на 25.5.2017г.
51 АНД No 2295/2016, I състав ДИТ ДАРИ 55 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 7.2.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 23-001283 от 02.09.2016г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Софийска област към ГД „ИТ“ с което за нарушение на чл.153 ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.1 от КТ, на .....“ ЕООД с ЕИК ........., със седалище:***, и адрес на управление:***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала С.Д.Я. е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 25.5.2017г.
52 АНД No 2551/2016, III състав ДИТ ОБУВКИ БГ 2015 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - СОФИЙСКА ОБЛАСТ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 19.4.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 23-001308 от 07.09.2016г. издадено от инж. Любомир Димитров Владимиров, в качеството му на директор на Д”ИТ” – София област, с което на основание чл.416, ал.5 от КТ, във връзка с чл.414, ал.1 от КТ на „О.Б.2.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.С.Т., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2 000 лева за нарушение по чл.152 от КТ, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – Имуществена санкция от 2 000 лв. (две хиляди лева) на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - Бургас.
В законна сила на 25.5.2017г.
53 АНД No 165/2017, III състав КАТ Т.Я.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 2.5.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-003523 / 11.01.2017г., издадено от Павел Иванов Колев на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на Т.Я.К. с ЕГН ********** *** (Г.Г.) № .., етаж 4, на основание чл.179, ал.2, във връзка с чл.179, ал.1, т.5, предл.6 от ЗДвП, му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева), за нарушение по чл.43, т.2 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 25.5.2017г.
54 АНД No 299/2017, I състав НАП ВИТАЛ ФУУД ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 19.4.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Несебърския районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление №216963-F225614 от 04.10.2016 г. на Д.Т.В. - Началник сектор „Оперативни дейности“ - Бургас, отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с което на В.Ф.“ ЕООД, ***, ЕИК ********, представлявано от Е.В.Н., ЕГН ********** е наложена имуществена санкция 3000 /три хиляди/ лв., на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС за нарушение по чл.33 ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г на МФ. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 25.5.2017г.
55 ЧНД No 531/2017, V състав Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Ц.Г. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 18.5.2017г.
на основание чл.65, ал.4 от НПК, Несебърски районен съд О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв.К.Т. ***, в качеството му на назначен защитник на обвиняемия М.Ц.Г. с ЕГН********** – обвиняем по ДП № 304-ЗМ-37/2017г. по описа на РУ на МВР-Несебър, за изменение на взетата спрямо обвиняемия Г. мярка за неотклонение „Задържане под стража” в по-лека такава. Определението подлежи на обжалване и протестиране в тридневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас. НАСРОЧВА делото за разглеждане пред Окръжен съд- гр.Бургас, в случай на жалба или протест за 25.05.2017г., от 14.00 часа, за които дата и час страните да се считат за редовно уведомени. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Определението бе обявено в 11.00 часа в присъствието на РП- гр.Несебър, обвиняемия и неговия защитник. След като обяви определението, председателят на съдебния състав разясни на страните реда и срока за обжалване и протестиране на същото. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11.10 часа с прочитане на определението на съда.
М.Ц.Г.
В законна сила на 25.5.2017г.
56 НОХД No 558/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.К.Т. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 25.5.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 558/2017г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият А.К.Т. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, живее на съпружески начала, осъждан, средно образование, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 16.05.2017 г., около 18.40 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър в посока главната алея управлявал л.а. марка „Ауди”, модел «А6» с ДК№ *******, лична собственост, след употреба на наркотични вещества «метаамфетамин», установено по надлежния ред с техническо средство «Дрегер DRUG TEST 500” с фабричен номер ARJJ 0041, поради което и на основание чл. 343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба” от петстотин до хиляда и петстотин лева.. ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. чл.343 б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия А.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 / ОСЕМ/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно е било отнето по административен ред, считано от 16.05.2017 година. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 558/2017г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на бързото производство спрямо обвиняемия А.К.Т. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския Окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
А.К.Т.
В законна сила на 25.5.2017г.
57 АНД No 772/2016, III състав НАП ШАНС 4 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 3.1.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1305/04.07.2016г., издадено от К.П.П. – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, с което на „Ш.4” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Н.З.А., на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ размера на наложената на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС имуществена санкция на „Ш.4” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Н.З.А., за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като го НАМАЛЯВА от 3 000 лв. (три хиляди лева) на 500 лв. (петстотин лева) на основание чл.185, ал.2, изр.2-ро, във връзка с ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 26.5.2017г.
58 АНД No 2012/2016, III състав КАТ Е.Я.Р. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 28.2.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДА изцяло Наказателно постановление № 16-0304-002501 от 09.09.2016г., издадено от Павел Иванов Колев на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ-Несебър, с което на Е.Я.Р. с ЕГН **********,***: 1) на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП са му е наложени административни наказания Глоба в размер на 100 лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца, а нарушение по чл.103 от ЗДвП, и 2) на основание чл.183, ал.3, т.6 от ЗДвП му е наложено административно наказание Глоба в размер на 30 лева, са нарушение по чл.6, ал.1 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Е.Я.Р. с ЕГН **********,***, да заплати в полза на държавата по сметка на Несебърския районен съд сумата в размер на 12 лв. (дванадесет лева), представляваща направени по делото от съда разноски. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.5.2017г.
59 АНД No 2088/2016, III състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 1.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление Б-53-111 / 29.09.2016г. на инж. Л.Т.Т. на длъжност заместник началник на Дирекция за национален строителен контрол град С., с което на основание чл.24б, ал.2, във връзка с чл.24б, ал.1 от ЗУЧК, на Н.К.Д., в качеството му на Кмет на Община Несебър, е наложено административно наказание Глоба в размер на 1 000 лева за нарушение по чл.13, ал.6 от ЗУЧК, във връзка с чл.57а от ЗУТ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.5.2017г.
60 АНД No 2239/2016, II състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 1.3.2017г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-67-ДНСК-129/03.10.2016г. на Зам.Началника на Дирекцията за национален строителен контрол, с което Н.К.Д., ЕГН **********, с адрес *** на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежия, за административно нарушение по чл.13, ал.6 от ЗУЧК във връзка с чл.57а от ЗУТ е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, Решението може да се обжалва пред Административен съд- Б. в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 26.5.2017г.
61 АНД No 2267/2016, V състав ДИТ ВЕНТУРА ГРУП ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 24.2.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 23-001359 от 10.09.2016г. на Директора на Д. ”И.п.т.”***, с което на основание чл.414, ал.3 от КТ, на „В.Г.” ЕООД с ЕИК 131155074, представлявано от управителя Й.Г.Д., с адрес за кореспонденция: КК Слънчев бряг, хотел „Карлово” – „Х.ч.”, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева за административно нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 26.5.2017г.
62 НЧХД No 155/2017, V състав Обида и квалифицирана обида Й.М.Д. Ф.З.М. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 10.5.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение, съгласно което: Подсъдимият Ф.З.М. с ЕГН **********, се задължава да заплати на тъжителя Й.М.Д. с ЕГН **********, сумата от 1500 /хиляда и петстотин/ лева - на части, в размер по своя преценка, в срок до 10 /десет/ месеца от подписване на споразумението- 10.05.2017г., по банкова сметка *** Й.М.Д. под № .......... в Банка ДСК- ЕАД. Разноските по делото остават за сметка на всяка една от страните така, както са ги направили. Определението е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЪТ, като взе предвид постигнатото между страните споразумение, на основание чл.24, ал.4, т.3 от НПК О П Р Е Д Е Л И :№103 ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 155/2017г. по описа на Районен съд- гр.Несебър. Определението подлежи на обжалване в 15- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас.
В законна сила на 26.5.2017г.
63 АНД No 274/2017, I състав КАТ А.А.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 21.3.2017г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №16-0304-002679/28.09.2016г. на Началник сектор при ОДМВР Бургас, РУ - Несебър, с което на основание чл.177 ал.1 т.2, предл.първо от ЗДвП , за нарушение по чл.150а от ЗДвП на А.А.К., ЕГН **********, с адрес *** е наложено наказание „глоба” в размер на 100 /двеста/ лева и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП, за нарушение по чл.100, ал.1, т.1, от ЗДвП; глоба в размер на 10 лева и за нарушение на чл.6 т.1 от ЗДвП, и „Глоба“ в размер на 30 /тридесет/ лева, на осн.чл.183, ал.3, т.6 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила на 26.5.2017г.
64 НОХД No 560/2017, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 26.5.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 560/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Х.а А.– прокурор в РП-Несебър и адв.Н.И. ***, упълномощен защитник на подсъдимия С.К., съгласно което: ПРИЗНАВА С.К. /***********/, роден на ***г. в гр. Б., М., македонец, македонски гражданин, с разрешение за пребиваване в Р България № ********, изд. на ******************., с адрес:***, неженен, неосъждан, с висше образование, управител на ресторант «*****»-гр.Несебър, ЛНЧ: **********, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 21.05.2017г., около 02:55 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл. Бургас, пред хотел „А.” с посока на движение към главната алея на к.к. „Слънчев бряг”, управлява моторно превозно средство- лек автомобил марка „Деу”, модел „Ланос” с рег. № *******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,53 (едно цяло и петдесет и три) на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК така наложеното на подсъдимия К. наказание – четири месеца лишаване от свобода, за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия К. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.1 от НК наказание «Глоба». ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия С.К. /***********/ от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10/десет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимия К. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 21.05.2017 год. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.К. /***********/ с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР-Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 47.73 лева /четиридесет и седем лева и седемдесет и три стотинки/. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 560/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо С.К. /***********/мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо С.К. /***********/ мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.
С.К.
В законна сила на 26.5.2017г.
65 АНД No 2161/2016, I състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 8.2.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-29 –ДНСК-150/06.10.2016г.на Зам.Началника на Дирекцията за национален строителен контрол, с което Н.К.Д., ЕГН **********, с адрес *** на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, за административно нарушение по чл.13, ал.6 от ЗУЧК във връзка с чл.57а от ЗУТ е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 29.5.2017г.
66 АНД No 98/2017, VI състав Общини Е.А.К. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 6.3.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ по жалба на Е.А.К., ЕГН **********, с адрес ***, наказателно постановление № 277 от 03.10.2016г., издадено от кмета на О.Н. с което на жалбоподателя на основание чл. 3, ал. 3 вр. чл. 61, ал. 3 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите и във връзка с опазване на общинската собственост, околната среда и безопасността на движение на територията на О.Н. издадена от Общински съвет гр. Несебър, за извършено нарушение на чл. 3, ал. 1 от Наредбата, е наложено наказание „глоба” в размер на 800 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 29.5.2017г.
67 АНД No 335/2017, II състав КАТ Д.Г.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 9.5.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-000194/21.02.2017г. на Началник Сектор към ОД-МВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на Д.Г.Д. с ЕГН-********** *** на осн.чл.174, ал.1, т.1 от ЗДвП са наложени административни наказания глоба в размер на 500лв. и шест месеца лишаване от право да управлява МПС, като са отнети и 10к.т. по Наредба № Iз-2539 на МВР. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.5.2017г.
68 АНД No 350/2017, I състав КАТ А.Х.А. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 2.5.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление № 17-0304-000272 от 02.03.2017 г., издадено от Началник сектор към ОДМВР Бургас,РУ Несебър с което на А.Х.А., ЕГН:********** с адрес: *** за нарушение на чл.137А, ал.1, предложение първо от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и на основание чл.183, ал.4, т.7, предложение първо от ЗДвП е наложена глоба в размер от 50 (петдесет) лева. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 29.5.2017г.
69 АНД No 2285/2016, II състав НАП НДН ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 2.5.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2528/14.10.2016г. на зам.Директор на ТД на НАП-Бургас, с което на „Н.“ ЕООД с ЕИК-......., седалище и адрес на управление ***, представлявана от управителя Н.Д.Н. за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ, вр.чл.118, ал.4 ЗДДС и на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.5.2017г.
70 АНД No 285/2017, II състав НАП РУМЕНИГЕ 2014 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 2.5.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3222/12.12.2016г. на зам.Директор н.Т.н.Н. с което на „Р.2.“ ЕООД с ЕИК-........., седалище и адрес на управление ***, представлявана от управителя Р.П.Т., чрез адв.М.Б.Д. ***, съдебен адрес *** за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ, вр.чл.118, ал.4 ЗДДС и на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.5.2017г.
71 АНД No 344/2017, II състав НАП ИВЕЛИ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 2.5.2017г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2617/19.10.2016г. на зам.Директор на ТД на НАП-Бургас, с което на „И.” ЕООД с ЕИК-*****, седалище и адрес на управление *** и посочен в жалбата съдебен адрес в КК“С.б.“, хотел О., представлявано от З.К.П. за нарушение на чл.25, ал.2 от Наредба № Н-18/06г. на МФ, вр.чл.118, ал.4 ЗДДС, на основание чл.185,ал.1 ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.5.2017г.
72 АНД No 370/2017, II състав КАТ М.С.Т. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 9.5.2017г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-002861/26.09.2014г. на Началника на РУП-Несебър, с което на М.С.Т. с ЕГН-********** *** на осн.чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.5.2017г.
73 АНД No 383/2017, I състав ДИТ МОНИТОР БГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 2.5.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02000651/16.09.2016г. на директор на Д. „И.п.т."***, с което за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на „М.Б.“ ЕООД, ЕИК ........, седалище и адрес на управление:***, представлявано Е.К.Д. е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1500лв Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.5.2017г.
74 АНД No 404/2017, V състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Н.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 12.5.2017г.
ПРИЗНАВА К.Н.К., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.01.2017г., около 22.30 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, хотел „Ривър Парк” с посока на движение центъра, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Тойота”, модел „Авенсис” с рег. № ****, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на МПС, наложена със заповед № 16.0304-000628/04.12.2016 г. на Началник сектор РУ Несебър към ОДМВР Бургас, влязла в законна сила на 29.12.2016 г. - престъпление по чл.343в, ал.3 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1800 /хиляда и осемстотин/ лева. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
К.Н.К.
Мотиви от 22.5.2017г.
В законна сила на 30.5.2017г.
75 Гражданско дело No 788/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОРБИКО БЪЛГАРИЯ ЕООД ДЖЕМАЙЛОВИЧ ЕООД /С ПРЕДХОДНО НАИМ. ЗОРА ПАЛМА ЕООД/ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 5.4.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Д.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Д. Д., ЧЕ ДЪЛЖИ на „О.Б.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя А.Д.М., сумата в размер на 25 724,17 лв. (двадесет и пет хиляди седемстотин двадесет и четири лева и 17 ст.), включваща неизплатени части от главници за парични задължения по сключени търговски продажби както следва: 1) по фактура № 4040707503 / 26.05.2015г., издадена за сумата от 5 132,05 лева, с неплатен остатък от 2 012,47 лева и издадени кредитни известия общо за 1 481,05 лева; мораторната лихва върху неплатената сума е в размер на 146,67 лева за периода от 22.07.2016г. до 08.04.2016г.; 2) по фактура № 4040707495 / 26.05.2015г., издадена за сумата от 5 132,11 лева, с неплатен остатък от 2 001,08 лева и издадени известия за 1 317,70 лева и 1 813,33 лева; мораторната лихва върху неплатената сума е в размер на 145,86 лева за периода от 22.07.2015г. до 08.04.2016г.; 3) по фактура № 4040707494 / 26.05.2015г., издадена за сумата от 5 132,11 лева, с неплатен остатък от 4 337,05 лева и издадени кредитни известия общо за 795,06 лева; 4) по фактура № 4040707487 / 26.05.2015г., издадена за сумата от 8 551,80 лева, с неплатен остатък от 1 832,35 лева и издадено кредитно известие на 6 719,45 лева; 5) по фактура № 4040707493 / 26.05.2015г., издадена за сумата от 7 489,33 лева, с неплатен остатък от 4 797,42 лева и издадени кредитни известия общо за 2 691,91 лева; 6) по фактура № 4040707486 / 26.05.2015г., издадена за сумата от 1 889,78 лева, с неплатен остатък от 173,16 лева и издадено кредитно известие за 1 716,62 лева; мораторната лихва върху неплатената сума е в размер на 12,66 лева за периода от 21.07.2015г. до 08.04.2016г.; 7) по фактура № 4040707485 / 26.05.2015г., издадена на сумата от 1 889,78 лева, с неплатен остатък от 275,44 лева и кредитни известия общо за 1 614,34 лева; 8) по фактура № 4040707504 / 28.05.2015г., издадена за сумата от 6 869,60 лева, с неплатен остатък от 5 374,33 лева и издадени кредитни известия общо за 1 279,27 лева и приспаднато кредитно известие на стойност 216 лева; 9) по фактура № 4040707506 / 29.05.2015г., издадена за сумата от 7 411,40 лева, с неплатен остатък от 390 лева и издадени кредитни известия общо за 1 692,87 лева и приспаднато кредитно известие за 5 328,53 лева; 10) по фактура № 4040707505 / 29.05.2015г., издадена за сумата от 7 453,04 лева, с неплатен остатък от 62,22 лева, и издадени кредитни известия общо за 1 345,94 лева и приспаднато известие за 6 044,88 лева; 11) по фактура № 4040713215 / 20.06.2015г., издадена за сумата от 5 220,67 лева, с неплатен остатък от 77,38 лева и издадени кредитни известия общо за 307,73 лева и приспаднато кредитно известие за 4 835,56 лева; 12) сумата в размер на 4 391,27 лева, представляваща остатък от главница по дебитно известие № 4040727312 / 21.08.2015г.; законната лихва върху общия размер на неплатените главници, считано от 18.05.2016г. до окончателното им изплащане, сумата в размер на 518,94 лв. петстотин и осемнадесет лева и 94 ст.), представляваща общ размер на мораторната лихва върху общата сума по главницата, начислена общо за периода от 27.07.2015г. до 08.04.2016г., за които суми е издадена заповед за изпълнение № 299 от 20.05.2016г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК в заповедно производство, развило се по ч.гр.д.№ 480/2016г. по описа на Несебърския районен съд. ОСЪЖДА „Д.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Д. Д., ДА ЗАПЛАТИ на „О.Б.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя А.Д.М., сумата в размер на 1 444,91 лв. (хиляда четиристотин четиридесет и четири лева и 91 ст.), представляваща направени разноски в заповедно производство, развило се по ч.гр.д.№ 480/2016г. по описа на Несебърския районен съд. ОСЪЖДА „Д.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Д. Д., ДА ЗАПЛАТИ на „О.Б.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя А.Д.М., сумата в размер на 2 242,20 лв. (две хиляди двеста четиридесет и два лева и 20 ст.), представляваща направени по настоящото дело разноски. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила на 31.5.2017г.
76 АНД No 164/2017, VI състав КАТ С.П.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 6.3.2017г.
Р Е Ш И ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш серия К № 1258988, издаден от ОД на МВР Бургас, с който на С.П.П., ЕГН **********,***, на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП е наложено наказание „глоба” в размер на 100 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено
В законна сила на 31.5.2017г.