РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2012г. до 31.7.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 974/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.Г.Г. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 24.2.2012г., в законна сила от 2.7.2012г.
ПРИЗНАВА Б.Г.Г., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че на 05.09.2010г., около 11.00 часа в гр.***, ул. „***” пред дом № 19, в посока гр.Бургас, управлявал моторно- превозно средство – лек автомобил марка „***”, с ДК № ***, собственост на *** от с.***, обл.*** в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно- превозно средство, без съответното свидетелство за управление с Наказателно постановление № 1284/22.10.2009г. по чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение по чл.343в, ал.2 от НК.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд – гр. Бургас за РП- Несебър и адв.Батаков, а за Б.Г. от датата на съобщението за това.  
Б.Г.Г.
Мотиви от 5.3.2012г.
2 НОХД No 213/2012, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.З.Р.,
С.К.М.,
Т.С.К.
Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Присъда от 14.6.2012г., в законна сила от 2.7.2012г.
  ПРИЗНАВА С.З.Р., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, ***, ***, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление и повторност е отнел чужди движими вещи, както следва:   - за времето от 23.00 ч. на 09.03.2011 г. до 08.00 ч. на 10.03.2011 г. в с.***, общ.***, ул.***, № 2, след предварителен сговор, в съучастие с Т.С.К. с ЕГН ********** и С.К.М. с ЕГН **********, като извършител, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на лица или имот- демонтиране и изваждане на цялата дограма на прозорец между избено помещение в къщата и стопанска пристройка към нея и чрез използване на техническо средство за демонтирането и кирка, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 148.00 лева (сто четиридесет и осем лева), а именно: медна пръскачка за лозе с медна тръба на стойност 78.00 лева, звънец за добиче метален жълт с диаметър около 25 см. на стойност 16.00 лева, калайдисана тава с диаметър 60 см. на стойност 28.00 лева и метален лост с дължина около 1.50 м. и диаметър 5-6 см. на стойност 26.00 лева, от владението на С.М.Ц. ***, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата не представлява маловажен случай;   - за времето от 09.03.2011 г. до 09.00 часа на 10.03.2011 г. в с.***, община ***, ул. “***” № 6, избено помещение, след предварителен сговор, в съучастие с Т.С.К. с ЕГН ********** и С.К.М. с ЕГН **********, като извършител, чрез използване на специален начин- покатерване на лек автомобил „Трабант” и прескачане през ограда с височина 2.50 м., противозаконно е отнел чужди движими вещи на обща стойност 334.00 (триста тридесет и четири) лева, а именно: два броя машини за рязане на дърва, на стойност съответно 103.00 лева и 88.00 лева, 34 метра четирижилен гумиран ел.проводник със щепсел и трифазен контакт, монтиран към мини с ел.табло, на стойност 78.00 лева, и медна пръскачка за лозе- гръбна с обем 12 литра на стойност 65.00 лева, от владението на Н.Т. ***, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата не представлява маловажен случай;   - за времето от 23.00 часа на 09.03.2011 г. до 09.00 часа на 10.03.2011 г. в с.***, общ.***, ул. „***” № 43 от барака в двора на къщата, след предварителен сговор, в съучастие с Т.С.К. с ЕГН ********** и С.К.М. с ЕГН **********, като извършител, чрез използване на специален начин- покатерване и прескачане на ограда с височина 1.90-2.00 метра, противозаконно е отнел чужди движими вещи на обща стойност 169.00 лева (сто шестдесет и девет лева), а именно: малка мотофреза с два диска, с щепсел, английско захранване на стойност 83.00 лева и електрическа косачка за трева, марка „Флаймо” на стойност 86.00 лева, от владението на британската гражданка Д.К.Д. от ***, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата не представлява маловажен случай;   - в периода от 02.04.2011 г. до 09.04.2011 г. в с.***, общ. ***, ул. “Арда”, след предварителен сговор, в съучастие със С.К.М. ЕГН **********, като извършител, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот- разбиване на катинар и ключалка на входна врата, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 70.00 (седемдесет) лева, а именно: лозарска пръскачка на стойност 20.00 лева, медна кръгла тава на стойност 15.00 лева, трижилен електропроводник на стойност 30.00 лева, малка тесла на стойност 5.00 лева, от владението на С.И. ***, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата не представлява маловажен случай,  поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, предл. второ, т.4, предл. второ и предл. трето, т.5 и т.7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.26, ал.1, вр. чл.54, вр. чл. 58а от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1 и чл. 61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, в Затвор.   ПРИЗНАВА С.К.М., роден на *** г. в гр. Поморие, с адрес:***, ***, ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, при условията на продължавано престъпление, е отнел чужди движими вещи, както следва:   - за времето от 23.00 часа на 09.03.2011 г. до 08.00 часа на 10.03.2011 г. в с.***, общ. ***, ул. “***” № 2, след предварителен сговор, в съучастие с Т.С.К. с ЕГН ********** и С.З.Р. с ЕГН **********, като извършител, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на лица и имот- демонтиране и изваждане на цялата дограма на прозорец между избено помещение в къщата и стопанска пристройка към нея, и чрез използване на техническо средство за демонтирането и кирка, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 148.00 (сто четиридесет и осем) лева, а именно: медна пръскачка за лозе с медна тръба на стойност 78.00 лева, звънец за добиче метален жълт с диаметър 25 см. на стойност 16.00 лева, калайдисана тава с диаметър 60 см. на стойност 28.00 лева и метален лост с дължина 1.50 м. и диаметър 5-6 см. на стойност 26.00 лева, от владението на С.М.Ц. ***, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата не представлява маловажен случай;   - за времето от 09.03.2011 г. до 09.00 часа на 10.03.2011 г. в с. ***, общ. ***, ул. “***” № 6, избено помещение на гърба на къщата, след предварителен сговор, в съучастие с Т.С.К. с ЕГН ********** и С.З.Р. с ЕГН **********, като извършител, чрез използване на специален начин-покатерване на л.а. “Трабант” и прескачане през ограда с височина 2.50 м., противозаконно е отнел чужди движими вещи на обща стойност 334.00 (триста тридесет и четири) лева, а именно: два броя машини за рязане на дърва на стойност съответно 103.00 лева и 88.00 лева, 34 метра четирижилен гумиран ел.проводник със щепсел и трифазен контакт, монтиран към мини с ел. табло на стойност 78.00 лева, и медна пръскачка за лозе- гръбна с обем 12 литра на стойност 65.00 лева, от владението на Н.Т. ***, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата не представлява маловажен случай;   - за времето от 23.00 часа на 09.03.2011 г. до 09.00 часа на 10.03.2011 г. в с. ***, община ***, ул. “***” № 43, от барака в двора на къщата, след предварителен сговор, в съучастие с Т.С.К. с ЕГН ********** и С.З.Р. с ЕГН **********, като извършител, чрез използване на специален начин- покатерване и прескачане през ограда с височина 1.90-2.00 м, противозаконно е отнел чужди движими вещи на обща стойност 169.00 (сто шестдесет и девет) лева, а именно: малка мотофреза с два диска, с щепсел английско захранване, на стойност 83.00 лева и електрическа косачка за трева, марка „Флаймо” на стойност 86.00 лева, от владението на Д.К.Д. от ***, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата не представлява маловажен случай,  - в периода от 02.04.2011 г. до 09.04.2011 г. в с.***, Община Несе
С.З.Р.
С.К.М.
Т.С.К.
Мотиви от 10.7.2012г.
3 НОХД No 221/2012, V състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Д.Д. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 14.6.2012г., в законна сила от 2.7.2012г.
ПРИЗНАВА Н.Д.Д. – родена на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, туркиня, българска гражданка, вдовица, неосъждана, с начално образование, управител на ЕТ„Силвия 15-Н”, ЕГН **********, ЗА НЕВИНОВНА в това, че на 26.06.2009год. в търговски обект - дървена конструкция /сергия/, находяща се в гр.Обзор, ул. „Рибарска" срещу дом №1, като управител на ЕТ „С.- Н - Н.Д."***, без съгласието на притежателя на изключителното право - чл.13, ал.1 от ЗМГО - да ползва марката, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица да я ползват без негово съгласие в търговската си дейност /да ползват знак идентичен на марката или знак, който поради своята идентичност или сходство с марката е довел до съществуването на вероятност за объркване на потребителите/, дадено съгласно - чл.22, ал.1 от ЗМГО, а именно: да разреши използването и за всички или за част от стоките и услугите за които марката е регистрирана и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма използвала в търговската си дейност следните марки обект на защита по ЗМГО поставени на изложени за продажба стоки както следва: 33бр. мъжки къси панталони, 62 бр. мъжки тениски с къс ръкав, 5бр. мъжки суичъри - тип „полар", 3 бр. детски суичър - тип „полар" и 1 бр.мъжки потник, всички носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя на марката "PUMA” /ПУМА с притежател П. АГ Р.Д. Спорт, Германия и сходни на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила, всички носещи графично и словно изображение на горепосочените търговски марки – престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. с чл.13, ал.1 и чл.22, ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл. 304 от НПК я ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.   ОТНЕМА на основание чл.172Б, ал.3 от НК в полза на Държавата, веществените доказателства по делото – 33бр. мъжки къси панталони, 62 бр. мъжки тениски с къс ръкав, 5 бр. мъжки суичъри- тип „полар", 3 бр. детски суичър - тип „полар", 1 бр.мъжки потник, всички носещи знак на марката "PUMA", като постановява същите да бъдат унищожени след влизане на присъдата в сила.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – град Бургас.    
Н.Д.Д.
Мотиви от 21.6.2012г.
4 НАХД No 235/2012, II състав По ЗД по пътищата В.С.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 8.6.2012г., в законна сила от 2.7.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 411/21.02.2012г. на Началника на РУ на МВР-Несебър, с което на В.С.И. с ЕГН-********** *** на осн.чл.179, ал.3, т.4, предл.1-во от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв. /триста/лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
5 НАХД No 270/2012, II състав По ЗД по пътищата Т.Е.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 4.6.2012г., в законна сила от 2.7.2012г.
На осн.чл.63, ал.2 от ЗАНН съдът    О П Р Е Д Е Л И:     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с посочен подател Т.Е.Д. *** против Наказателно постановление № 2587/14.07.2011г. на Началника на РУП-Несебър.  ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 270/2012г. по описа на РС-Несебър.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Бургас.  
6 НОХД No 482/2012, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Я.А. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 2.7.2012г., в законна сила от 2.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 482/2012 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.Д.Л. *** и А.Я.А. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА А.Я.А., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, и с настоящ адрес:*** А, ***, ***, средно образование, строител, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.05.2012 г., в 23.24 часа, на Главен І- 9, 196 км., в посока Бургас- Варна, управлявал МПС- лек автомобил „Фиат Типо” с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,98 на хиляда, установено по надлежния ред /с химическа експертиза № 269/07.05.2012 г./, поради което и на основание по чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 54, ал. 1от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок ТРИ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.   ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият А.Я.А. да заплати по сметка на Държавата направените по делото съдебно- деловодни разноски в размер на 40.29 /четиридесет лева и двадесет и девет стотинки/ лева.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 482/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият А.Я.А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата по ДП № 14 -275/2012 год. по описа на РУП- Несебър спрямо А.Я.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.  
А.Я.А.
7 НОХД No 484/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.И.М. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 2.7.2012г., в законна сила от 2.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 484/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Г. Русев – прокурор в РП-Несебър и адв.А.С. ***, в качеството му на защитник на подсъдимия Г.И.М., съгласно което:   ПРИЗНАВА Г.И.М. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, ***, *** ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 10.04.2012г., КК „Сл.бряг”, общ.Несебър, в близост до магазин „***”, управлявал МПС – лек автомобил „Опел Астра” с ДК№ ***, без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 9144/07.12.2011г. на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 29.02.2012г., поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. чл. 42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:   - „задължителна регистрация по настоящия адрес”*** за срок от 32 /тридесет и два/ месеца, с периодичност на явяването три пъти седмично;   - „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 32/тридесет и два/ месеца;   - „безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 250 /двеста и петдесет/ часа за срок от 2 /две/ години.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 484/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
Г.И.М.
8 ЧНД No 487/2012, VI състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Протокол от 2.7.2012г., в законна сила от 2.7.2012г.
9 НАХД No 13/2012, VI състав По ЗД по пътищата Д.П.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 11.5.2012г., в законна сила от 3.7.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 3629/2011 г. на Началника на РУП- Несебър, с което на основание чл.181, т.3 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е наложено на Д.П.Д. с ЕГН **********,***, административно наказание “глоба” в размер на 50 лева за нарушение по чл. 100, ал.1, т.4 от ЗДвП, за това, че на 25.07.2011 г. около 14.30 часа в гр. Несебър, като водач на моторно превозно средство- товарен автомобил с рег. № ........, не е носил превозните документи, определени от МТ.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
10 НОХД No 488/2012, VI състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ш.З.И. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 3.7.2012г., в законна сила от 3.7.2012г.
Обвиняемият Ш.З.И., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, собственик на ЕТ „Шан-Ш.И.”***, с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 25.07.2011 г. в търговски обект- магазин, находящ се в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър, на крайбрежната алея пред хотел „Гларус”, без съгласието на притежателя на изключителното право е използвал в търговската си дейност марките “G-STAR” и “PAUL & SHARK”, като е изложил за продажба стоки на обща стойност на 1 814.00 (хиляда осемстотин и четиринадесет) лева, а именно: шест броя мъжки дънкови панталони с надпис “G-STAR” с единична цена 30.00 лева, на обща стойност 180.00 лева, означени със знак, идентичен на регистрираните марки “G-STAR” с № 3444262 и №898359 в задната лява част на колана; седем броя мъжки дънкови панталони с надпис “G-STAR RAW 3301” с единична цена 30.00 лева, на обща стойност 210.00 лева, към които на хартиен етикет е изписан знак „G-STAR”, идентичен на регистрираните марки “G-STAR” с № 344262 и №898359; шестнадесет броя тенис фланелки с единична цена 18.00 лева, на обща стойност 288.00 лева, с надпис на копчетата “G-STAR”- знак, идентичен с регистрираните словни марки “G-STAR” с № 344262 и № 898359; дванадесет броя тенис фланелки с надпис “G-STAR” с единична цена 18.00 лева, на обща стойност 216.00 лева, означени със знак, идентичен на регистрираната марка “G-STAR” с № 2295392 СТМ, върху пришит етикет в предната част; четиридесет и шест броя тенис фланелки с надпис “PAUL & SHARK” с единична цена 20.00 лева, на обща стойност 920.00 лева, означени със знак върху хартиен етикет, идентичен на регистрираната марка “PAUL & SHARK” с №496286, поради което и на основание чл. 172б, ал.1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца с периодичност два пъти седмично;  -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца.  НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал.3 от НК наказанието “глоба”, предвидено в разпоредбата на чл. 172б, ал. 1 от НК наред с наказанието “лишаване от свобода”.  ОТНЕМА на основание чл. 172б, ал.3 от НК в полза на държавата предмета на престъплението, а именно: 6 (шест) броя мъжки дънкови панталони с надпис “G-STAR”, 7 (седем) броя мъжки дънкови панталони с надпис “G-STAR RAW 3301”, 16 броя тенис фланелки с надпис на копчетата “G-STAR”, 12 (дванадесет) броя тенис фланелки с надпис “G-STAR”, 46 (четиридесет и шест)броя тенис фланелки с надпис “PAUL & SHARK”, които да бъдат унищожени.  ОСЪЖДА обвиняемия Ш.З.И. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 200.00 (двеста) лева, представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 488/2012г. по описа на РС- Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия Ш.З.И. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК  О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Ш.З.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Протоколът е изготвен в съдебно заседание.   Съдебното заседанието приключи в 12.00 часа.    
Ш.З.И.
11 НАХД No 691/2011, I състав Административни дела ПРИ БАЙ ДИМО ЕООД МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Решение от 2.11.2011г., в законна сила от 4.7.2012г.
ИЗМЕНЯВА наказателно постановление № 02-0201883/28.07.2011 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр. Бургас, с което на основание чл.416, ал.5 във вр. с чл.414, ал.3 от КТ на “При Б. Д.” ЕООД, с ЕИК ...., със седалище и адрес на управление - гр.Несебър, ул. .........., за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 4 000 /четири хиляди лева/, като я НАМАЛЯВА на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
12 НОХД No 298/2012, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.А.А. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 18.6.2012г., в законна сила от 4.7.2012г.
ПРИЗНАВА С. А.А. – роден на ***год. в гр.Исперих, с постоянен адрес ***, понастоящем в затвора гр.Белене, българин, български гражданин, разведен, осъждан, със средно образование, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че:  - На неустановена дата в началото на месец юни 2008год. в с.Кошарица, общ.Несебър при условията на „опасен рецидив" присвоил чужди движими вещи — две годишна впрегатна кобила, на стойност 320,00 лв., каруца, на стойност 86,00 лв. и резачка за дърва марка „Щил", модел „025", на стойност 405,00 - всички вещи на обща стойност 811,00 /осемстотин и единадесет/ лв., собственост на С.Х.Д. ***, които владеел, поради което и на основание чл.206, ал.3, предл.второ, вр. с ал.1, вр. чл.29, ал.1, б."б" вр. чл. 58а, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”, при първоначален „Строг режим” на изтърпяване в Затвор.  - и в това, че на неустановена дата в началото на месец юни 2008год. от вила, находяща се във вилна зона „Чолакова чешма" в землището на с.Кошарица, общ.Несебър при условията на „опасен рецидив" отнел чужди движими вещи – въже с дължина 10 м., на стойност 6,00 лв., железен кол /за връзване на животно/, на стойност 3,00 лв., чук с дрянова дръжка, на стойност 8,00 лв., вълнено одеяло, на стойност 15,00 лв., бяло, кожено яке, на стойност 15,00 лв., букаи за кон /синджир с две каишки/, на стойност 22,00 лв. и сумата от 30,00 /тридесет/ лв. - всички вещи на обща стойност 99,00 лв. от владението на П.С.Н. от гр.Ст.Загора, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради и което на основание по чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”б” вр. чл. 58а, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ „Лишаване от свобода”, при първоначален „Строг режим” на изтърпяване в Затвор.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23 ал.1 от НК общо наказание в размер на най-тежкото от така наложените на С. А.А. с ЕГН **********, а именно - ДВЕ ГОДИНИ „Лишаване от свобода”, при първоначален „Строг режим” на изтърпяване в Затвор.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С. А.А. с ЕГН ********** /с посочена по-горе самоличност/ да заплати по сметка на Районен съд гр. Несебър, сумата в размер на 27,40 /двадесет и седем лева и четиридесет стотинки/ лева, представляваща направени по делото разноски в хода на ДП.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр. Бургас.    
С.А.А.
Мотиви от 20.6.2012г.
Съдебното производство по настоящото дело е образувано по повод постъпилия в съда обвинителен акт на Районна прокуратура – гр.Несебър от 07.05.2012г. против подсъдимия С. А.А. с ЕГН **********, за това, че  - На неустановена дата в началото на месец юни 2008год. в с.Кошарица, общ.Несебър при условията на „опасен рецидив" присвоил чужди движими вещи — две годишна впрегатна кобила, на стойност 320,00 лв., каруца, на стойност 86,00 лв. и резачка за дърва марка „Щил", модел „025", на стойност 405,00 - всички вещи на обща стойност 811,00 /осемстотин и единадесет/ лв., собственост на С.Х.Д. ***, които владеел – престъпление по чл.206, ал.3, предл.второ, вр. с ал.1, вр. чл.29, ал.1, б."б" от НК  - и в това, че на неустановена дата в началото на месец юни 2008год. от вила, находяща се във вилна зона „Чолакова чешма" в землището на с.Кошарица, общ.Несебър при условията на „опасен рецидив" отнел чужди движими вещи – въже с дължина 10 м., на стойност 6,00 лв., железен кол /за връзване на животно/, на стойност 3,00 лв., чук с дрянова дръжка, на стойност 8,00 лв., вълнено одеяло, на стойност 15,00 лв., бяло, кожено яке, на стойност 15,00 лв., букаи за кон /синджир с две каишки/, на стойност 22,00 лв. и сумата от 30,00 /тридесет/ лв. - всички вещи на обща стойност 99,00 лв. от владението на П.С.Н. от гр.Ст.Загора, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”б” вр. чл. 58а, ал. 1 от НК.  Представителят на Районна прокуратура – гр.Несебър в съдебно заседание поддържа изцяло обвинението против подсъдимия А.. Излага подробни аргументи, установяващи фактическата обстановка при извършване на престъпното деяние от подсъдимия и доказващи както от обективна, така и от субективна страна последното. Аргументира изводите си относно правната квалификация на същото. Пледира за реализация на наказателната отговорност спрямо подсъдимия, чрез налагане на основание чл.23 от НК на общо наказание в размер на „три години лишаване от свобода”, при първоначален строг режим на изтърпяване в Затвор, размера на което, на основание чл.58а, ал.1 от НК във връзка с чл.372, ал.4, във връзка с чл.373, ал.2 от НПК да бъде намален с 1/3 /една трета/.  Подсъдимият А., в производство по чл.370 и сл. от НПК, признава изцяло вината си и фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като изразява съгласие да не се събират нови доказателства за тези факти, освен събраните такива в хода на досъдебното производство. В последната си дума моли съдът да му наложи по-ниско наказание, за да може да работи и да се грижи за родителите си, както и да лекува психичното си заболяване, от което страда от малък.  Защитникът на подс.А. също пледира за определяне наказанието на подзащитния му при условията на чл.58а, ал.1 от НК, като излага подробни съображения в тази насока – направените от него самопризнания и оказаното съдействие за срочното приключване на делото. Изразява съгласие с предложението на прокурора относно вида и размера на наказанието, както и режима на изтърпяването му.  СЛЕД ПООТДЕЛНА И СЪВКУПНА ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ОТ ФАКТИЧЕСКА И ПРАВНА СТРАНА СЛЕДНОТО:  Подсъдимият С. А.А. е Със средно образование. Разведен е. Осъждан е. Понастоящем в изтърпява наказание „лишаване от свобода” в Затвора-гр.Белене.  През месец май 2008год., свид.С.Д. започнал работа, като дървосекач в с.Кошарица, общ.Несебър и бил на квартира в селото. Един ден той отивал на работа с каруцата и кобилата, като пътят му минавал през вилна зона «Чолакова чешма». Движейки се по пътя го спрял непознат мъж, който му поискал цигари и го попитал за работа. След като се заговорили с непознатия, свид.Д. разбрал, че лицето се казва С. /подсъдимия/ и работи, като конегледач при мъж на име П. – свид.Н., с когото впоследствие свид.Д. се запознал на дворното му място във вилната зона. Подс.С. А. казал на свид.Д.,*** и като го помолил, ако изскочи някаква работа да му се обади и му дал мобилният си номер.  След около седмица, свид.Д. се обадил по телефона на подс.С. А. и като го извикал да му помага да нарежат дървата на двама - трима души от селото. Подс.С. А. отишъл, нарязали на едно място дървата, а после впрегнали каруцата и отишли на друго място, в друга къща да режат дърва. Докато режели дървата с резачката, свид.Д. си порязал крака и бил откаран в МБАЛ - гр.Бургас с линейка. Резачката, коня и каруцата останали на мястото, където преди това режели дървата. Тръгвайки с линейката, свид.Д. поръчал на подс.С. АА. да остави резачката при собственика на дървата, да освободи кобилката от каруцата и да я завърже някъде. Още същата вечер подс.С. А. отишъл при свид.Д. *** и му казал, че е прибрал коня, каруцата и резачката в къщата на свид.П.Н. във вилната зона, където живеел. На следващият ден свид.Д. потърсил подс.С. А. по телефона, за да го попита какво се случва с вещите му, но той не отговорил. След като го изписали от болницата, свид.Д. отишъл на място да си вземе коня, резачката и каруцата, но свид.Н. му съобщил, че подс.С. А. е изчезнал, като липсват също така коня, каруцата и резачката на Д.. Свид.П.Н. му потвърдил, че няколко дни преди това подс.С. А. е докарал вещите в двора му. От вилата на свид.Н., където работел, подс.С. А. отнел още въже, букаи за кон, чук с дрянова дръжка, вълнено одеяло, кожено яке, и сумата от 30 лева.  В хода на досъдебното производство е извършено разпознаване по снимки от двамата пострадали - свид.Н. /на 21.03.12год./ и свид.Д. /на 22.03.12год./, като в показанията си свидетелите по категоричен начин са описали и разпознали извършителя на деянията.  По делото е назначена и изготвена съдебно - оценителна експертиза. Видно от заключението по същата стойността на присвоените и отнети вещи към датата на извършване на инкриминираните деяния възлиза на сумата от 880 лева.        ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО:  С оглед така приетата за установена по делото фактическа обстановка, съдът намира, че през инкриминираните периоди, подсъдимият А., е осъществил фактическия състав на престъпленията чл.206, ал.3, предл.второ, вр. с ал.1, вр. чл.29, ал.1, б."б" от НК и по чл.196, ал.1, т.1 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б.”б” от НК, за което му е повдигнато обвинение. Деянията са извършени умишлено, при форма на вината “пряк умисъл” по смисъла на чл.11, ал.2 от НК. Изложената и възприета от съда фактическа обстановка се потвърждава по категоричен и безспорен начин от показанията на свидетелите, протоколите за оглед на местопроизшествието, протоколите за разпознаване на лица, фотоалбумите, заключението по изготвената СИЕ, както и от самопризнанията на подсъдимия пред съда, които кореспондират с целия събран по делото доказателствен материал.    ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО:  При отмерване размера на предвидените в чл.206, ал.3 от НК и чл.196, ал.1 от НК санкции за подсъдимия А., съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на извършеното от него престъпно деяние, с оглед предвиденото от законодателя наказание – лишаване от свобода от три до десет години, съответно от две до десет години и разновидността на формата на вината – “пряк умисъл”. Наред с това, съдът взе предвид степента на обществена опасност на личността на дееца – обремененото му съдебно минало, направените от него самопризнания, както и оказаното съдействие за срочното приключван
13 Гражданско дело No 727/2009, V състав Делби Н.А.С. Ж.П.П. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.7.2010г., в законна сила от 5.7.2012г.
ДОПУСКА делба между Н.А.С., гражданка на Република Беларус, родена на ***г., ЛНЧ ***, със съдебен адрес: гр.***, ул.”***” № 2 /чрез адв.Л.К.-АК-София/ и Ж.П.П. с ЕГН **********,***, следните недвижими имоти, представляващи:  АПАРТАМЕНТ № 8, на ет.1, в сграда „Е”, находящ се в комплекс „***” в КК „***”, със застроена площ от 64,21 кв.м., заедно с 4,530 % идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж от УПИ ***, в кв.*** по плана на КК ***”, който апартамент съгласно актуална схема № 13670 от 14.05.2009г. от АГКК, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот ***, подробно описан в нот.акт № ***. на ***ски нотариус с рег*** по описа на НК, с район на действие – РС-***, при следните квоти: 9351/71702 идеални части от същия за ищцата С. и 62351/71702 идеални части от имота за ответника П. и 103/2865 ид.ч. от УПИ V-105, 106, в квартал *** по плана на КК ***, целият на площ от 2865 кв.м., подробно описан в нот.акт № ***. на ***ски нотариус с рег*** по описа на НК, с район на действие – РС-***, при следните квоти: по 1/2 идеална част за всяка една от страните;  както и следните движими вещи, представляващи: дървена спалня с матрак и две нощни шкафчета, кухненска дървена маса /1,20 м/ с четири дървени стола и два оранжеви дивана /2,20 м/, при следните квоти: по 1/2 идеална част за всяка една от страните.  ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по гр.д. № 727/2009г. по описа на РС-*** досежно движимите вещи, представляващи: лек автомобил „Сеат Кордоба” с рег.№ ......, рама № VSSZZZ6KZZR564583, гардероб, две таборетки, телевизор с поставка, седем броя лампи, шкаф за обувки, огледало, душ-кабина, кухненски бокс, готварска печка с размери 55/40/40 см и хладилник с размери 150/50/50 см.  Решението, в прекратителната му част, подлежи на обжалване пред Окръжен съд-гр.Бургас в едноседмичен срок от съобщаването му на страните, а в останалата му част – в 14-дневен срок от съобщаването му.  
14 Гражданско дело No 953/2011, VI състав Облигационни искове В.М.Т.,
А.Л.Т.
М.Л.Т.Т.,
Й.Х.Т.
Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 13.6.2012г., в законна сила от 5.7.2012г.
Определение № 438/13.06.2012г. -ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 953/2011 г. по описа на Районен съд- Несебър.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от връчването му на страните.      
15 НАХД No 553/2011, IV състав По ЗГ и ЗЛОД Б.С.Б. ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 16.12.2011г., в законна сила от 5.7.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 48 от 11.02.2011 г. на Директор на ДЛС- Несебър, с което за нарушение на чл.84, ал.1 и чл.43, ал.3, т.1 от Закона за лова и опазване на дивеча, на Б.С.Б., живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.    
16 НАХД No 694/2011, II състав Административни дела КО.-Я. Г. ЕТ МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 23.11.2011г., в законна сила от 5.7.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0202033/29.07.2011г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Бургас, с което на ЕТ”К. – 90 – Я.Г.”, представляван от Я.И.Г. със седалище и адрес на управление гр.Л., ул.”Р.” № ** за нарушение по 63, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ е наложена глоба в размер на 1500лв./хиляда и петстотин/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
17 НАХД No 762/2011, I състав Административни дела М.Й.Л. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" -БУРГАС Председател и докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Решение от 29.12.2011г., в законна сила от 5.7.2012г.
НП-измененоОТМЕНЯ наказателно постановление №22-0000563 от 07.09.2011 г. на Началник на областен отдел „КД-ДАИ“ гр. Бургас В ЧАСТТА, с която на М.Й.Л., с ЕГН **********,***, със съдебен адрес в гр. Бургас, ул. „П. №26, партер, офис №2, чрез адв. С. К., на основание чл.105, ал.1 от Закона за автомобилните превози за нарушение по чл.23, ал.1 от Наредба №35 от 03.11.1999 г. на МТ, МФ, ДАС, е наложена глоба от 200 лева.  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №22-0000563 от 07.09.2011 г. на Началник на областен отдел „КД-ДАИ“ гр. Бургас В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, с която на М.Й.Л., с ЕГН **********,***, със съдебен адрес в гр. Бургас, ул. „П. №26, партер, офис №2, чрез адв. С. К., с което на основание чл.105, ал.1 от Закона за автомоблните превози за нарушение по чл.40, изр. първо от Наредба №34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници /Наредбата/ е наложена глоба от 200 лева, и на основание чл.95, ал.1, т.3 от Закона за автомобилните превози за нарушение по чл.38, предл.1 от Наредбата е наложена глоба от 500 лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
18 НАХД No 765/2011, I състав По ЗД по пътищата Б.А.Ю. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Решение от 18.11.2011г., в законна сила от 5.7.2012г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд     Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ наказателно постановление №2149/11 от 27.06.2011 г. на Началника на РУП-Несебър, с което на основание чл.180, ал.1, т.1, предл. 2 от ЗДвП на Б.А.Ю., с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
19 НАХД No 292/2011, VI състав Административни дела Е. Ф. ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 20.6.2011г., в законна сила от 6.7.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 02-0201333/28.02.2011 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда е наложено на “Е-1” *** със седалище и адрес на управление: гр. П., район “С.”, ул. “Ц.Б.ІІІО.” № 42, представлявано от управителя П.А.С., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2000 лева за нарушение по чл. 128, т.2 от КТ, за това, че в качеството си на работодател не е изпълнил към 23.11.2010 г. задължението да изплати в установения срок трудово възнаграждение в размер на 294.17 лева за месец август 2010 г. на Н.В.Е. на длъжност “камериер” в хотел “Сънсет”, находящ се във ваканционно селище “Елените”.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
20 НОХД No 504/2012, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.М.И. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 6.7.2012г., в законна сила от 6.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 504/2012 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.П.Ч. *** и И.М.И. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА И.М.И. - роден на ***г. в гр. Сливен, с постоянен адрес:***, ***, ***, ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 22.05.2012 год., около 00.10 часа, в гр.Несебър, по ул.»***», срещу офиса на фирма »***», управлявал МПС- лек автомобил марка „Ланчия Делта» с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда, а именно 2.03 на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза, след като е осъден с влязла в сила на 07.11.2008 г. присъда за деяние по чл.343б, ал.1 от НК - по НОХД № 1824/2008г. по описа на РС-Ямбол, поради което и на основание чл. 343б, ал.2, вр. с ал. 2, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от 4 /четири/ месеца   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 години.   НАЛАГА, на основание чл. 343б, ал. 2, във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК, на подсъдимият И.М.И. и «ГЛОБА» в размер на 200 /двеста/ лева.  ЛИШАВА, на основание чл.343г, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият И.М.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 18 /осемнадесет/ месеца.   ЗАЧИТА, на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият И.М.И. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред за същото деяние, считано от 22.05.12 год.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият И.М.И. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата направените по делото разноски в размер на 40.29 лева /четиридесет лева и двадесет и девет стотинки/.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 504/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:      След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият И.М.И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата по ДП № 14-338/2012 год. по описа на РУП- Несебър спрямо И.М.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
И.М.И.
21 НОХД No 505/2012, VI състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Т.И. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 6.7.2012г., в законна сила от 6.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 505/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемия Д.Т.И. и неговия защитник адв.А.Ж., съгласно което:  Обвиняемият Д. Т. И., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, безработен, с ЕГН: **********, се признава за ВИНОВЕН, за това, че на 04.07.2012 година, около 16.30 ч. в апартамент № 13 на четвъртия етаж на жилищна кооперация, находища се в с.Равда, общ.Несебър, ул. “Оборище” №5, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 185.12 (сто осемдесет и пет лева и дванадесет стотинки) лева, а именно: дамско портмоне от изкуствена кожа, розово на цвят марка „Ривър Айланд”, на стойност 28.68 лева, с намиращи се в него сумата от 40.00 британски лири, равняващи се на 97.40 лева, 2 лева, от владението на М.Д.М., родена на *** година във Великобритания, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, както и кафяво, малко портмоне от три части с надпис „Лондон”, на стойност 17.04 лева с намиращи се в него 40 лева, от владението на Р.Д.К., роден на *** година във Великобритания, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като за да запази владението върху откраднатите вещи, е употребил сила, поради което и на основание чл.198, ал.3, вр. с ал.1 от НК вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС първоначален „строг режим” на изтърпяване на така наложеното наказание лишаване от свобода, в затвор.  ОСЪЖДА обвиняемия Д.Т.И. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 145.00 (сто четиридесет и пет) лева, представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 505/2012г. по описа на РС- Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Съдът, като взе предвид, че обвиняемият Д.Т.И. е извършил престъплението в изпитателния срок, определен по НОХД № 451/2010 г. по описа на РС- Айтос, на основание чл. 306, ал.1, т.3 от НПК     О П Р Е Д Е Л И:     ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл. 68, ал.1 от НК наказанието лишаване от свобода за срок от 5 месеца, наложено на обвиняемия Д.Т.И. по НОХД № 451/2010 г. по описа на РС- Айтос.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:       Протоколът е изготвен в съдебно заседание.   Съдебното заседанието приключи в 16.10 часа.  
Д.Т.И.
22 ЧНД No 506/2012, VI състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Протокол от 6.7.2012г., в законна сила от 6.7.2012г.
23 Гражданско дело No 74/2011, VI състав Облигационни искове Ц.Г.Г. ОБЩИНА-НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 9.7.2012г., в законна сила от 9.7.2012г.
ОСЪЖДА Община Несебър с адрес: гр. Несебър, ул. “***” № 10, да заплати на Ц.Г.Г. с ЕГН **********,***, съдебен адрес: гр. Бургас, бул. “***” № 71, ет.1, сумата от 13 894.40 лева (тринадесет хиляди осемстотин деветдесет и четири лева и четиридесет ст.), получена без основание- в изпълнение на договор от 08.11.2004 г. за отстъпено право на строеж за построяване на жилищна сграда с РЗП в ж.к. “***”, гр. Несебър, и анекс към него от 07.10.2005 г., обявени за нищожни с влязлото в сила решение № 374/28.11.2011 г. по гр.д. № 933/2011 г. Окръжен съд- Бургас, както и сумата от 555.80 лева (петстотин петдесет и пет лева и осемдесет ст.), представляваща заплатени разходи по нищожната сделка- режийни разноски и местен данък.  ОСЪЖДА Община Несебър с адрес: гр. Несебър, ул. “***” № 10, да заплати на Ц.Г.Г. с ЕГН **********,***, съдебен адрес: гр. Бургас, бул. “***” № 71, ет.1, сумата от 1 592.00 (хиляда петстотин деветдесет и два) лева, представляваща разноски по делото.  Решението е окончателно.  
24 Гражданско дело No 248/2012, II състав Установителни искове по чл.422 ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС М.Б.П. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 11.6.2012г., в законна сила от 9.7.2012г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника М.Б.П. с ЕГН – ********** ***, че съществува вземането на "В.и к."ЕАД с ЕИК ...., със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ул."Г. представлявано от изпълнителния директор Г.Й.Т. с ЕГН **********, по Заповед № 106/31.01.2012г., издадена по ч.гр.д. № 120/2012г. по описа на РС-гр.Несебър, като вземането е за сумата в размер на 292,61лева /двеста деветдесет и два лева и шестдесет и една стотинки/, представляваща стойността за доставена, отведена и пречистена вода за периода 29.05.2010г. – 03.09.2010г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 30.01.2012г. до окончателното й изплащане.  ОСЪЖДА М.Б.П. с ЕГН – ********** *** да заплати на "В.и к."ЕАД с ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ул........, представлявано от изпълнителния директор Г.Й.Т. с ЕГН **********, сумата в размер на 125 /сто двадесет и пет/ лева, представляващи направени по делото разноски, включая и юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.    
25 НОХД No 509/2012, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Д.А. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 9.7.2012г., в законна сила от 9.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 509/2012 г. по описа на РС – гр.Н*** споразумение, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Н*** и адв. Д.О. ***- служебен защитник на подсъдимия А.Д.А., съгласно което:   ПОДСЪДИМИЯТ А.Д.А.- роден на *** ***, ***, ***, ***, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че 27.03.2012 год. за времето от 09.30 часа до 11.00 часа в гр.Н***, обл.Бургаска е изкупил от Ж*** С*** Г*** от гр.Н*** и от Т*** С*** Т*** от гр.Н*** отпадъци от цветен метал, а именно 114.62 кг. алуминиев отпадък /алуминиеви профили” на обща стойност 240.70 лв. /двеста и четиридесет лева и седемдесет стотинки/, без лиценз, който се изисква по нормативен акт – съгласно чл.54, ал.1 от Закона за управление на отпадъците „Търговската дейност с отпадъците от черни и цветни метали, които нямат опасни свойства, се извършва от българските и чуждестранните юридически и физически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон или по националното си законодателство и притежаващи лиценз за тази дейност, издаден от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, или упълномощен от него заместник министър, по реда на този раздел, поради което и на основание чл.234б, ал.1, вр. чл.55, ал.2, б.”Б”, вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1, 2 и 6, вр.с ал.3, т.1, 2 и 3, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:   -„ задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 25/двадесет и пет/ месеца, с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично   -„Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 25 /двадесет и пет/ месеца;   -„Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 100 часа годишно за срок от една календарна година.   НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК по- лекото наказание „Глоба”, което закона предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода”.  На основание чл.234б ал.2 от НК, отпадъците предмет на деянието по чл.234б ал.1 от НК, а именно : 114.62 /сто и четиринадесет цяло и шестдесет и две стотни/ кг алуминиев отпадък /алуминиеви профили/ ОТНЕМА в полза на държавата.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.Д.А. да заплати по сметка на Държавата направените по делото разноски в размер на 25.80 лева /двадесет и пет лева и осемдесет стотинки/.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 509/2012 г. по описа на РС – гр.Н***.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо А.Д.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дн*** срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
А.Д.А.
26 Гражданско дело No 1341/2011, V състав Облигационни искове Т.И.Р.,
И.К.Р.
П.С.К.,
И.К.К.,
С.И.К.
Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 4.5.2012г., в законна сила от 10.7.2012г.
ОСЪЖДА П.С.К. с ЕГН **********, И.К.К. с ЕГН и С.И.К.,*** да заплатят на Т.И.Р. с ЕГН ********** и И.К.Р. с ЕГН **********, двамата с адрес:***, със съдебен адрес: гр.Несебър, ул.”Иван Вазов” № 23А /чрез адв.Ч.П. ***/, сумата в размер на 606,66 лева /шестстотин и шест лева и шестдесет и шест стотинки/ от всеки един от ответниците, или общо в размер на 1820 лева /хиляда осемстотин и двадесет лева/, представляваща обезщетение за лишаване на ищците от ползването на собствената им 1/2 /една втора/ идеална част от избения /приземния/ етаж на жилищна сграда с идентификатор ***.1, изградена в поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта на гр.Обзор, за периода от 01.11.2008г. до 05.12.2011г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба – 05.12.2011г. до окончателното изплащане на вземането.  ОСЪЖДА П.С.К. с ЕГН **********, И.К.К. с ЕГН и С.И.К.,*** да заплатят на Т.И.Р. с ЕГН ********** и И.К.Р. с ЕГН **********, двамата с адрес:***, със съдебен адрес: гр.Несебър, ул.”Иван Вазов” № 23А /чрез адв.Ч.П. ***/, сумата общо в размер на 202 лева /двеста и два лева/, представляващи заплатени по делото разноски.  ОСЪЖДА Т.И.Р. с ЕГН ********** и И.К.Р. с ЕГН **********, двамата с адрес:***, със съдебен адрес: гр.Несебър, ул.”Иван Вазов” № 23А /чрез адв.Ч.П. ***/ да заплатят на П.С.К. с ЕГН **********, И.К.К. с ЕГН и С.И.К.,***, сумата в размер на 318 лева /триста и осемнадесет лева/, представляващи направени по делото разноски за адвокат.  Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.    
27 ЧГД No 504/2012, VI състав Други ЧГД Д.Й.К.,
А.Х.К.,
Д.Х.К.
И.Б.И. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 13.6.2012г., в законна сила от 10.7.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 504/2012 г. по описа на Районен съд- Несебър.  ИЗПРАЩА делото на Софийски градски съд.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от съобщението.    
28 ЧГД No 505/2012, VI състав Други ЧГД Д.Й.К.,
А.Х.К.,
Д.Х.К.
П.Б.И. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 13.6.2012г., в законна сила от 10.7.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 505/2012 г. по описа на Районен съд- Несебър.  ИЗПРАЩА делото на Софийски градски съд.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от съобщението.  
29 НАХД No 808/2011, VI състав Административни дела С. ООД ОБЩИНА-НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 23.12.2011г., в законна сила от 10.7.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 10/12.07.2011 г. на кмета на Община Несебър, с което на основание чл. 73, ал.6 от Наредба № 10 за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на Община Несебър, е наложено на “С. ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Р.Д.” № 34, ЕИК ..... представлявано от управителя А.К. П., със съдебен адрес:***, площад „....., ет.3, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева, за това, че „не е Заповед № 827/29.06.2010 г. на кмета на Община Несебър за премахване на преместваем обект- “Каса-павилион” от ПВЦ материал, разположен на територията на концесия- морски плаж „Слънчев бряг-север”, поставен без необходимото разрешение за поставяне, издадено по надлежния за това ред”.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
30 НАХД No 810/2011, VI състав Административни дела С.ООД ОБЩИНА-НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 23.12.2011г., в законна сила от 10.7.2012г.
НП-отменено  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 6/12.07.2011 г. на кмета на Община Несебър, с което на основание чл. 73, ал.6 от Наредба № 10 за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на Община Несебър, е наложено на “С.” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Р.” № 34, ЕИК ...., представлявано от управителя А.К. П., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева, за това, че „не е Заповед № 777/29.06.2010 г. на кмета на Община Несебър за премахване на преместваем обект- чейндж бюро от ПВЦ материал, разположен на територията на концесия- морски плаж „Слънчев бряг-север”, поставен без необходимото разрешение за поставяне, издадено по надлежния за това ред”.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
31 НАХД No 812/2011, VI състав Административни дела С.ООД ОБЩИНА-НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 23.12.2011г., в законна сила от 10.7.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 9/12.07.2011 г. на кмета на Община Несебър, с което на основание чл. 73, ал.6 от Наредба № 10 за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на Община Несебър, е наложено на “С. ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Р.Д.” № 34, ЕИК ......... представлявано от управителя А.К. П. със съдебен адрес:***, площад „Б.Г.” № 5, ет.3, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева, за това, че „не е Заповед № 828/29.06.2010 г. на кмета на Община Несебър за премахване на преместваем обект- чейндж бюро от ПВЦ материал, разположен на територията на концесия- морски плаж „Слънчев бряг-север”, поставен без необходимото разрешение за поставяне, издадено по надлежния за това ред”.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
32 НАХД No 868/2011, IV състав По ЗД по пътищата Ф.П.Я. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.12.2011г., в законна сила от 10.7.2012г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд    РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3136/11/28.07.2011 г. на Началника на РУП- Несебър, с което за нарушение на чл.100, ал.1, т.1, предложение първо, и т.2, предложение първо, чл.140, ал.1, всички от Закона за движение по пътищата, на Ф.П.Я., живущ ***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 10 лв., 10 лв., 100 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1 месец.  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3136/11/28.07.2011 г. на Началника на РУП- Несебър, с което за нарушение на чл.137Е от Закона за движение по пътищата, на Ф.П.Я., живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50 лв. /петдесет лева/.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
33 НОХД No 514/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Н.К. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 10.7.2012г., в законна сила от 10.7.2012г.
ПРИЗНАВА обвиняемият И.Н.К. - роден на ***г***, българин, българско гражданство, средно образование, не осъждан, работи в Аквапарк с.Равда, студент в ПУ „Пайсий Хилендарски” жив. в гр.Сливен, ............, ЕГН:********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.03.2012 год., около 23.15 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, бензиностанция „ОМВ”, находяща се на главен път „Варна - Бургас”, чрез използване на МПС л.а. „Мерцедес” с поставен рег.номер ...... /оригинален на автомобила СН 7113 КК/ е отнел 14.76литра дизелово гориво на стойност 40лв. от владението на С. Д. Д. касиер и МОЛ на обекта, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд е върнал сумата от 40лв. на управителя на бензиностанцията Димитрина Николова - престъпление по чл.197, т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.4, вр. с чл.194, ал.1 от НК  НАЛАГА на обвиняемия И.Н.К. на основание чл.197, т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.4, вр. с чл.194, ал.1, вр. чл.55 ал.2, б.”Б” от НК, наказание „Пробация”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а ал.1 вр.с ал.2 т.1,2 и 5 ,вр.с ал.3 т.1, 2 ,вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:   -задължителна регистрация по настоящия адрес-***”, за срок от 7 /седем/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично  -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 /седем/ месеца месеца,   -поправителен труд по местоработата на обвиняемия – „Актив -02” ООД гр.София с Булстат ..........., включващ удръжки в размер на 10 на сто от трудовото му възнаграждение в полза на държавата за срок от 4 /четири/ месеца, като времето през което се изпълнява мярката не се зачита за трудов стаж.  ПРИЗНАВА обвиняемият И.Н.К. - роден на ***г***, българин, българско гражданство, средно образование, неосъждан, работи в Аквапарк с.Равда, студент в ПУ „Пайсий Хилендарски” живущ ***”, ЕГН:********** ЗА ВИНОВЕН, за това, че по същото време и място си служи с контролни знаци издадени за друго МПС на л.а. „Мерцедес” с ДК№......е поставил регистрационни номера СН 6760 КК, издадени за л.а „Опел Кадет” - престъпление по чл.345 от НК  НАЛАГА на обвиняемия И.Н.К. на основание чл. 345, вр. чл.55 ал.2, б.”Б” от НК, наказание „Пробация”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1 вр.с ал.2 т.1,2 ,вр.с ал.3 т.1, 2, вр. с ал.4 от НК със следните пробационни мерки:   -задължителна регистрация по настоящия адрес-***, за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично   -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца,   ОПРЕДЕЛЯ на осн. чл.23, ал.1 от НК едно общо, най-тежко наказание, измежду наложените, а именно:   -задължителна регистрация по настоящия адрес-*** за срок от 7 /седем/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично;   -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 /седем/ месеца ;  -поправителен труд по местоработата на обвиняемия – „А.....” ООД гр.София с Булстат......, включващ удръжки в размер на 10 на сто от трудовото му възнаграждение в полза на държавата за срок от 4 /четири/ месеца, като времето, през което се изпълнява мярката не се зачита за трудов стаж  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал. 3 от НПК, обвиняемият И.Н.К. /със снета по делото самоличност/ да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър сумата от 30,00 лв. /тридесет лева/, представляващи направени в производството разноски.  Веществените доказателства- два броя рег. табели с номера..... по аргумент чл.112, ал.4 от НПК да се предадат на сектор Пътна полиция при ОД на МВР гр.Сливен, в качеството му на заинтересовано учреждение.    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 514/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетото спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия И.Н.К. с ЕГН:********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 13.20ч        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:          
И.Н.К.
34 НОХД No 515/2012, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Т.П. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 10.7.2012г., в законна сила от 10.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между Севдалина Станева – адм.ръководител в РП- Несебър, подсъдим П.Т.П. със снета по делото самоличност и неговия защитник адвокат А.Ж., споразумение по НОХД № 515/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимия П.Т.П. – роден на ***г. в гр.Стралджа, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, със средно образование, работи като технически ръководител към „Алма Тур”, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че че 04.06.2012 около 00.20 ч. в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, кв.Камелия, до Автогара Сл.бряг, управлявал моторно превозно средство: лек автомобил “Пежо Партнер” с ДК № СТ 3595 АХ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.34 / едно цяло тридесет и четири на хиляда/, установено по надлежния ред, чрез химическа експертиза №368 от 04.06.2012 година, поради което и на основание чл.343 б ал.1 вр. с чл.54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА”, за срок от 3 /три/ месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, подсъдимия П.Т.П. /със снета самоличност/ да заплати по сметка на РС- Несебър, сумата от 40.29 лв. /четиридесет лева и двадесет и девет стотинки/ лева, представляващи направени в производството разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 515/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетото спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия П.Т.П. с ЕГН **********, мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 16.30ч.    СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:          
П.Т.П.
35 Гражданско дело No 1349/2011, V състав Други дела А.А.Р. Е....." Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 19.6.2012г., в законна сила от 11.7.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1349/2011г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.  ОСЪЖДА А.А.Р. с ЕГН **********, със съдебен адрес:*** /чрез адв.П. ***/ да заплати по сметка на РС-Несебър сумата в размер на 150 лева /сто и петдесет лева/, представляваща остатъка от дължимата по делото държавна такса.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
36 ЧГД No 548/2012, VI състав Други ЧГД И.Н.А.,
Н.Н.А.
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 11.7.2012г., в законна сила от 11.7.2012г.
РАЗРЕШАВА на И.Н.А. с ЕГН **********, действащ лично и със съгласието на своя баща Н.И.А. с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Несебър, ул. «Хан Крум» № 11, вх. 5, ет.4, ап.8, да продаде собствената си 1/6 идеална част от следния недвижим имот: 1876/2376 кв.м. идеални части от УПИ V-220 в кв. 50 по плана на с. Козичино, общ. Поморие, целият с площ от 2376 кв.м., оставен в наследство от Данаила Неделчева Атанасова, поч. на 09.02.2012 г.  РАЗРЕШАВА на Н.Н.А. с ЕГН **********, действащ лично и със съгласието на своя баща Н.И.А. с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Несебър, ул. .....1, вх. 5, ет.4, ап.8, да продаде собствената си 1/6 идеална част от следния недвижим имот: 1876/2376 кв.м. идеални части от УПИ V-220 в кв. 50 по плана на с. Козичино, общ. Поморие, целият с площ от 2376 кв.м., оставен в наследство от Данаила Неделчева Атанасова, поч. на 09.02.2012 г.  Определението окончателно.  
37 НАХД No 942/2011, IV състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК Д.......ООД ТД НА НАП - БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 17.2.2012г., в законна сила от 11.7.2012г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд  РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1040/09.09.2011 г. на Директор на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 и чл.186, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства във вр. чл.186, ал.1, т.1, б. „А” от ЗДДС, на „д.-****” ЕООД- с. Равда, представлявано от Л.Х.Ч., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
38 НОХД No 135/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Р.Й. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 11.7.2012г., в законна сила от 11.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между Емилия Моллова - прокурор в РП- Несебър, подсъдимия М.Р.Й. и неговият защитник адвокат А.К., споразумение по НОХД № 135/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което:   ПРИЗНАВА подсъдимият М.Р.Й. – роден на *** г. в ******съждан, със средно образование, собственик на фирма, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, в периода от 29.06.2011 г. до 02.07.2011 г. в к. к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, при условията на продължавано престъпление е извършил следното:  - На 29.06.2011 г. в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, на главната алея в близост до хотел „Оазис” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Фолксваген пасат” с рет. № ****** без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за такова деяние, наложено с Наказателно постановление № 777 от 25.10.2010 г. на Началника на РУП-Айтос, влязло в сила на 17.05.2011 г.;  - На 02.07.2011 г. в к. к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, в близост до КПП „Арда” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Фолксваген пасат” с рег. № ****** без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за такова деяние с Наказателно постановление № 777 от 25.10.2010 г. на Началника на РУП- гр. Айтос, влязло в сила на15.05.2011 г. – престъпление по чл. 343 в, ал. 2 във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.  НАЛАГА на подсъдимия М.Р.Й. на основание чл. 343 в, ал. 2 във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4 /четири/ месеца.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 /години/.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 135/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, Съдът предвид обстоятелството, че в настоящото съдебно заседание, съдът одобри постигнатото споразумение за решаване на делото в съдебното производство, по което му е определено наказание ЛОС за срок от четири месеца, чието изпълнение на осн. чл. 66 от НК е отложено с изпитателен срок за три години и по аргумент на чл. 309, ал. 2 от НПК, тъй като наказанието не е свързано с ефективно изтърпяване , мярката за неотклонение „ задържане под стража”, взета с протоколно определение за изменение на МНО от 10.04.2012г. по настоящото дело, следва да бъде отменена.  Воден от горното, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо М.Р.Й. с ЕГН ********** мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 15.40ч    
М.Р.Й.
39 НАХД No 242/2012, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Р.Р.П. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.6.2012г., в законна сила от 11.7.2012г.
ПРИЗНАВА Р.Р.П., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, със средно-специално образование, безработен, пенсионер по болест, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 14.09.2011г., около 23.00 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, на публично място – супермаркет „А111”, е извършил непристойни действия – отправял псувни към Д.О.М. от гр.Айтос и към Л.Л.Ц. от гр. Троян – „Ще ти еба майката”, дърпал за ръцете Д.О.М. от гр.Айтос, дърпал за ръцете и дрехата и съборил на земята Л.Л.Ц. от гр.Троян, с което грубо е нарушил обществения ред и е изразил явно неуважение към обществото – престъпление по чл.325, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (ХИЛЯДА) ЛЕВА в полза на Държавата.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Р.Р.П. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 80 (осемдесет) лева, представляващи направените съдебно-деловодни разноски.  Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемия и неговият защитник, а за РП-Несебър от получаване на съобщението за това.    
Р.Р.П.
Мотиви от 26.6.2012г.
МОТИВИ по Решение № 267 от 22.06.2012г. на Районен съд-гр.Несебър, постановено по НАХД № 242 по описа за 2012г. на съда    Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК.  Образувано е по повод постъпило в съда постановление на Районна прокуратура – гр.Несебър от 10.04.2012г., с предложение за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия Р.Р.П. с ЕГН **********, с налагане на административно наказание ЗА ТОВА, ЧЕ  На 14.09.2011г., около 23.00 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, на публично място – супермаркет „А111”, извършил непристойни действия – отправял псувни към Д.О.М. от гр.Айтос и към Л.Л.Ц. от гр.Троян – „Ще ти еба майката”, дърпал за ръцете Д.О.М. от гр.Айтос, дърпал за ръцете и дрехата и съборил на земята Л.Л.Ц. от гр.Троян, с което грубо нарушил обществения ред и изразил явно неуважение към обществото – престъпление по чл.325, ал.1 от НК.  За Районна прокуратура – гр.Несебър, редовно уведомени, представител не се явява, за да изрази становище по повдигнатото спрямо П. обвинение.  В съдебно заседание обвиняемият П. се явява и признава вината си. Изразява съжаление за стореното и се разкайва за постъпката си. Като причина за извършеното от него деяние сочи заболяването си, за което представя писмени доказателства. В последната си дума заявява, че осъзнава извършеното от него и моли съда за снизхождение.  Защитникът на обв.П. пледира за неналагане на наказание на неговия подзащитен поради липса на вина у обвиняемия за извършване на престъпното деяние. Твърди, че към момента на извършване на инкриминираното деяние, П. не е бил в състояние да разбира действието на постъпките си, като се позовава на изготвената в хода на досъдебното производство съдебно-психиатрична експертиза. При условията на евентуалност моли съда да наложи на обв.П. наказание под предвидения от закона минимум.  СЛЕД ПООТДЕЛНА И СЪВКУПНА ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕ ЗА УСТАНОВЕНО ОТ ФАКТИЧЕСКА И ПРАВНА СТРАНА СЛЕДНОТО:  Обвиняемият Р.Р.П. е със средно-специално образование, неосъждан, безработен, пенсионер по болест.  На 14.09.2011г., около 21.55 часа, св.В.Д.К. била сама в жилището си, находящо се в к.к.Слънчев бряг, общежитие „Парк 2”, ет.4, ап.46, когато чула псувни, крясъци и викове, идващи откъм коридора на етажа, а малко след това чула и много силна музика. Св.К. излязла в коридора на етажа, при което установила, че музиката идва от обитавания от обв.Р.Р.П. апартамент, находящ се на същия етаж, чиято входната врата била отворена. Св.Костодинова помолила обв.П. да намали музиката, след което се прибрала в своя апартамент. Малко след това св.К. чула, че някой чука по входната й врата, а когато я отворила видяла обв.П. който посочил часовника на ръката си и започнал да крещи на св.К. „Колко е часът?!...”. Св.К. отново помолила обв.П., който бил във видимо нетрезво състояние, да намали музиката, след което затворила и заключила входната си врата, а обв.П. от своя страна започнал да блъска по вратата и да крещи обидни думи и псувни като „курва”, „ще ти еба майката” и др. подобни. Св.К. подала сигнал за случая на тел.112, от където я уведомили, че ще изпратят на място служители на полицията. Около половин час по-късно, през който обв.П. продължавал да вика и блъска по вратата на св.К., последната отново позвънила на тел.112 от където я уведомили, че към адреса й вече е изпратен полицейски патрул. Тогава св.К. излязла на терасата си, за да види дали не идват полицейски служители, при което видяла обв.П. при входа на общежитие „Парк 2”, който тръгнал олюлявайки се и псувайки в посока към находящият се в близост до общежитието, супермаркет „А 111”.  На същата дата, св.Л.Л.Ц. - продавач-консултант в супермаркет „А 111”, била на работа дневна смяна, считано от 07.30 до 19.30 часа. След приключване на работната си смяна, същата останала в супермаркета, за да прави компания на колежката си - св.Д.О.М., която пък била на работа нощна смяна, считано от 19.30ч. на 14.09.2011г. до 07.30ч. на 15.09.2011г.  Около 23.00 часа на 14.09.2011г., обв.П. влязъл в супермаркет „А 111” и отишъл до обслужваната от св.М. каса, на която нямало клиенти. След обв.П., при обслужваната от св.М. каса, дошли клиенти на супермаркета - мъж и жена, неустановени в хода на разследването, за да платят избраните от тях стоки. Обв.П. се обърнал към мъжът и жената и без повод и причина, започнал да ги обижда с думите: „Цигани!...Ще убия всички цигани!...”. Мъжът и жената не отговорили нищо на обв.П., платили покупките си и напуснали супермаркета, след което св.М. се обърнала към обв.П. с въпрос дали ще си купува нещо. Последният й отвърнал, че иска да си купи бонбони, след което й посочил с ръка щендер с дъвки „Орбит” при касата. Св.М. взела от щендера едно пакетче дъвки, маркирала го и казала на обв.П., че й дължи за дъвките един лев, а той от своя страна й отвърнал „Няма да ги купувам тогава, дръж си ги!” и тръгнал към хладилната витрина с бира, след което се спрял пред щанда с бонбони и започнал да ги разглежда. В същото време св.Ц. която междувременно била отишла да се нахрани до намиращият се в непосредствена близост до супермаркета дюнер, се върнала в магазина. Св.Ц. видяла обв.П. в близост до касата, който й се сторил в нетрезво състояние и „нещо се дразнел” със св.М., затова отишла при него и му казала да си купува каквото ще си купува, след което да напусне магазина, при което обв.П. от своя страна й казал, че иска голяма „Арияна”. Св.ЦV взела от хладилната витрина с бира една голяма бутилка „Ариана” и я занесла на касата, а св.М. я маркирала и казала на обв.П., че й дължи за бирата 3,30лв. Обв.П., отвърнал че няма да я купува и, че не иска голяма бира, а малка. Тогава св.М. от своя страна казала на обв.П. сам да си избере от хладилната витрина бирата, която ще купува, след което да напусне магазина, при което обв.П. започнал да й отправя псувни „Ще ти еба майката!”. Тогава друг клиент в магазина - мъж, неустановен в хода на разследването, възмутен от поведението на обв.П., му направил забележка да не се заяжда и да остави на мира свидетелките М. и Ц.. Обв.П. обаче не престанал и продължил да вика, обижда и псува свидетелките и мъжа, който му бил направил забележка с думите „Цигани!… Ще ти еба майката!…”. Тогава мъжът отишъл до обв.П. и се опитал да го издърпа извън магазина, при което двамата се сборичкали до щанда с хляба и паднали на земята, събаряйки стоки от близките щандове. След това клиентът се изправил и напуснал магазина, а св.Ц. се приближила към обв.П., който продължавал да лежи на пода и да псува, и му подала джапанките, които били изпаднали от краката му. В този момент, обв.П. я напсувал отново, хванал я за китките и започнал да я дърпа. Св.М. подала подал сод-сигнал от паник-бутона при касата и се притекла на помощ на св.ЦV, като се опитала да избута с ръце обв.П., който не преставал да псува двете свидетелки, като хващал и дърпал за ръцете ту едната, ту другата. Виковете и крясъците на обв.П., привлекли вниманието на случайни минувачи и клиенти в супермаркета, които се притекли на помощ на свидетелките Ц. и Денизова и избутали обв.П. извън супермаркета, където обв.П. отново хванал св.Ц. за потника и ръцете и като я дърпал я съборил на земята по гръб.  На подаденият от св.М. сод-сигнал от паник-бутона при касата в супермаркета, на местопроизшествието се отзовал патрул „44” пр
40 НАХД No 244/2012, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.К.С. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 19.6.2012г., в законна сила от 11.7.2012г.
ПРИЗНАВА обвиняемия С.К.С., роден на *** г. в гр. Провадия, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, ***, ***, ***, за ВИНОВЕН в това, че през периода от 29.05.2010 г. до 02.09.2011 г. в гр.О***, общ.Несебър, като пълнолетен, без да е сключил граждански брак, е заживял съпружески ненавършилата 16-годишна възраст В*** А*** Асе*** с ЕГН ********** от гр.О***- престъпление по чл.191, ал.1 от НК, като на ос***ние чл. 191, ал.4 от НК, НЕ МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ, поради последвал граждански брак между тях.  Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, който за обвиняемия тече от днес, а за РП- Несебър от датата на съобщението.    
С.К.С.
Мотиви от 10.7.2012г.
41 НАХД No 753/2011, IV състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК К.М.Н.Ф. ЕООД ТД НА НАП - БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 13.12.2011г., в законна сила от 12.7.2012г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 745/01.08.2011 г. на Директор на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, за нарушение на чл.42, ал.1, т.3 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, на „К.М.Н. Ф.” ЕООД- гр. Смолян, представлявано от Н.Р., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3000 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
42 НАХД No 923/2011, IV състав Административни дела П. 99 ЕООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.12.2011г., в законна сила от 12.7.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 23-2303370/26.09.2011 г. на Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което на основание 416, ал.5 вр. чл.414, ал.1 от КТ, за нарушение на чл.153, ал.2 от Кодекса на труда, на „П.” ЕООД- гр. Русе, представлявано от П.Й.Д., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 2000 лв. на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
43 НАХД No 169/2012, II състав По ЗД по пътищата А.Р.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 18.6.2012г., в законна сила от 12.7.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2628/16.07.2010г. на Началника на РПУ-Несебър, с което на А.Р.К. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.179, ал.2, предл.1-во от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв./двеста/лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
44 НОХД No 208/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Ж.В. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 18.6.2012г., в законна сила от 12.7.2012г.
ПРИЗНАВА В.Ж.В. – роден на ***г. в гр.Стара Загора, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, общ.”Лале” № 1, ап.104, българин, български гражданин, разведен, осъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 24.10.2010г., около 15.30 часа, на Главен път І-9, на кръстовището до магазин „Жанет”, управлявал МПС – л.а. марка „Ф.Г.” с ДК № ......., с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно 3,41 на хиляда, установено по надлежния ред, след като е осъден с влязла в сила присъда по НОХД № 819/2009г. по описа на РС-Бургас за деяние по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал.2 от НК вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на В. наказание – една година лишаване от свобода, за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.2 от НК В.Ж.В. от право да управлява МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което В.Ж.В. е бил лишен по административен ред от право да управлява моторно- превозно средство считано от 24.10.2010г.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК В.Ж.В. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд гр.Несебър, сумата в размер на 35 /тридесет и пет/ лева, представляваща направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр. Бургас.  
В.Ж.В.
Мотиви от 22.6.2012г.
45 НОХД No 518/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.В.Й. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 12.7.2012г., в законна сила от 12.7.2012г.
ПРИЗНАВА обвиняемия В.В.Й. - роден на ***год. с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан, управител на «Геритранс»ЕООД, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 30.06.2012 г. около 04.40 часа в к-к «Сл.Бряг», общ.Несебър на Главната алея в близост до х-л «Авеню», управлявал МПС - лек автомобил марка «БМВ» с рег № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.70 на хиляда, установено по надлежния ред Химическа експертиза - Протокол №485/03.07.2012 год.   НАЛАГА на обвинаемия В.В.Й. на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б «б» наказание „Пробация”.   ОПРЕДЕЛЯ на осн. чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2, вр. с ал.3 т.1, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:   а/ «Задължителна регистрация по настоящ адрес» за срок от 9 /девет/ месеца, с явяване и подписване пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице, два пъти седмично.   б/ «Задължителни периодични срещи с пробационен служител « за срок от 9 /девет¬ месеца/.   ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр.с чл.343б, ал.1, във вр. с чл.37, ал.1 т.7 от НК обвиняемият В.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /девет/ месеца.   ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.4 от НК, времето, през което обвиняемият В.В.Й. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 30.06.2012 год.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал. 3 от НПК, обвиняемият В.В.Й. / със снета самоличност/да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър сумата от 35,89 /тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки/, представляващи направени в производството разноски.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 518/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетото спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия В.В.Й. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.    
В.В.Й.
46 НАХД No 217/2012, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Р.М. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 8.6.2012г., в законна сила от 13.7.2012г.
ПРИЗНАВА Р.Р.М. с ЕГН – **********, роден в гр.Варна, живущ ***, турчин, български гражданин със средно образование, неженен, реабилитиран за ВИНОВЕН в това, че на 12.01.2012г. около 14.00 часа в гр.Обзор, общ.Несебър по ул.»Г.С.Раковски» и ул.»Славянска» управлявал л.а. «Ф.П.» с ДК№ ....... без да притежава свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 249/04.04.2011год. на Началника на РУП-Руен влязло в сила на 01.08.2011год./– престъпление по чл.343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК, поради което и на осн.чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000лв. /хиляда/ лева за престъпление по чл.343 В, ал.2 от НК.   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд –Бургас.    
Р.Р.М.
Мотиви от 8.6.2012г.
47 Гражданско дело No 287/2012, V състав Вещни искове Б.Х. С.ООД МАК ООД Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 25.6.2012г., в законна сила от 16.7.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 287 по описа за 2012г. на Районен съд-гр.Несебър.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд-гр.Бургас.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- гр.Бургас в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.  
48 ЧГД No 604/2012, VI състав Отказ от наследство А.С.С. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Разпореждане от 16.7.2012г., в законна сила от 16.7.2012г.
Да се впише в особената книга по чл. 49, ал. 1 от ЗН, водена в Районен съд- Несебър отказът на А.С.С. с ЕГН **********,***, от наследството на Стоян С. Димитров с ЕГН **********, бивш жител ***, починал на 29.03.2012 г.  Да се издаде удостоверение за направения отказ от наследство.  Определението е окончателно.  
49 НАХД No 913/2011, IV състав Административни дела Р. ООД МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО, ДНСК Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.12.2011г., в законна сила от 16.7.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № Б- 15- ДНСК- 272/20.06.2011г. на Зам. Началник на Дирекция за национален строителен контрол, с което на основание чл.237, ал.1, т.4 от Закона за устройство на територията, на „р. ООД- КК „Слънчев бряг”, представлявано от Й.Д.Й., в качеството му на управител, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 10 000 лв.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.    
50 ЧНД No 338/2012, I състав Реабилитации чл.85-88а НК Д.Г.И. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 9.7.2012г., в законна сила от 16.7.2012г.
РЕАБИЛИТИРА Д.Г.И. с ЕГН ********** по определение, с което е одобрено споразумение по НОХД № 162/2005г. по описа на РС Несебър, влязло в сила на 19.09.2005г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в седмодневен срок от днес пред Бургаския окръжен съд.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.   2.      ОПРЕДЕЛЕНИЕТО бе обявено на страните в съдебно заседание на 09.07.2012г. в 16.30 часа.  Протоколът е написан в съдебно заседание, което приключи в 16.35ч.  
51 НОХД No 525/2012, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.П.П. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 16.7.2012г., в законна сила от 16.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 525/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв. Б.Б. ***, упълномощен за защитник на подсъдимия Г.П.П., съгласно което:   ПРИЗНАВА Г.П.П. - роден на *** ***, с постоянен адрес:***, , », с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 29.05..2012 в к.к.»», комплекс «» бл.А, ап.34, без надлежно разрешително, съгласно чл.73 ал.1 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.75 ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества – коноп /канабис, марихуана/ съдържаща се в три броя найлонови плика, със съдържание на основното вещество – тетрахидроканабинол, както следва: найлонов плик един брой с тегло 0,065 гр., със съдържание на основното вещество 8,60% на стойност 3,90 лв., найлонов плик един брой с тегло 65.067 гр., със съдържание на основното вещетво 5.10 % на стойност 336,40 лв. и найлонов плик един брой с тегло 90,044 гр., със съдържание на основното вещество 5,80% на стойност 540,26 като общата стойност на наркотичните вещества възлиза на сумата от 880,56 лв., определени според Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 1998год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354А, ал.3, т.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на «Лишаване от свобода» за срок от 9 /девет/ месеца.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.354А, ал.3, т.1, вр. с чл.55, ал.2, вр. с ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Г.П.П. и наказание «Глоба» в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавата.  ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата предметът на престъплението, а именно: - Прозрачен, полиетиленов плик – «клипс», ведно с прозрачно, полиетиленово пликче «клипс» с размери 6х8см. – обект №1,  - Прозрачен, полиетиленов плик – «клипс», ведно с 2бр.жълти на цвят полиетиленови торби и 55,567гр. – коноп /канабис, марихуана/, със съдържание на активния, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 5,10% – обект №2,  - Прозрачен, полиетиленов плик – «клипс», ведно с черна, полиетиленова торба и 89,544гр. - коноп /канабис, марихуана/, със съдържание на активния, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 5,80% – обект №3. Описаните по-горе наркотични вещества да се изпратят на Главно управление «Митница» за унищожаване.   ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НК подсъдимия Г.П.П. да заплати в полза на Държавата направените съдебно- деловодни разноски в размер на 120,95 лева /сто и двадесет лева и деветдесет и пет стотинки/.   ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 525/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
Г.П.П.
52 НОХД No 527/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Н.Х. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 16.7.2012г., в законна сила от 16.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 527/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв. Д.П. ***, назначен за служебен защитник на подсъдимия К.Х. и подсъдимият К.Н.Х., съгласно което:   ПРИЗНАВА К.Н.Х. – роден на ***г***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес ***, ****, ****, ****, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 10.07.2012 год. около 01.50 часа в КК „Слънчев бряг”, на плажната ивица пред хотел „****”, при условията на опасен рецидив направил опит да отнеме чужди движими вещи-кожен портфейл м.”****” на стойност 17.00 лв., сумата от 35 лв., лична карта и 1 бр.дебитна карта на „”, всички вещи на обща стойност 52.00 лв. от владението на **** от Италия, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини, поради което и на основание чл.196, ал.1, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.29, ал.1, б.”б”, вр. с чл.18, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца, което на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, следва да изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в Затвор.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.Н.Х. да заплати направените по делото разноски в размер на 55 /петдесет и пет/ лева в полза на Държавата.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 527/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.1 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия К.Н.Х. мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо К.Н.Х. мярка за неотклонение “Подписка” .   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес.  
К.Н.Х.
53 Гражданско дело No 443/2012, V състав Вещни искове Н." СОФИЯ Д.П.В.,
В.П.М.,
Т.Г.А.,
М.Г.Й.
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 25.6.2012г., в законна сила от 17.7.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 443 по описа за 2012г. на Районен съд-гр.Несебър.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд-гр.Бургас.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- гр.Бургас в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.  
54 НОХД No 373/2012, V състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Ц.Г. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 29.6.2012г., в законна сила от 17.7.2012г.
Мотивиран от горното и на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.4 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на М.Ц.Г. с ЕГН ********** по НОХД № 509/2011г. на РС-Несебър, НОХД № 957/2011г. на РС-Несебър, НОХД № 378/2011г. на РС-Поморие и НОХД № 444/2011г. на РС-Несебър, а именно – ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание – осемнадесет месеца лишаване от свобода, изтърпяното от Г. наказание ПРОБАЦИЯ, наложено му по НОХД № 509/2011г. на РС-Несебър, както и изтърпяното до момента наказание лишаване от свобода по включените в съвкупността присъди, считано от 14.03.2012г. до влизане в сила на настоящото определение, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Г. наказания по НОХД № 100/2012г. на РС-Поморие, НОХД № 55/2012г., НОХД № 294/2012г. и НОХД № 373/2012г., последните три на РС-Несебър, а именно – ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
М.Ц.Г.
55 ЧНД No 378/2012, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.З.О. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 29.6.2012г., в законна сила от 17.7.2012г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Х.З.О. с ЕГН ********** по НОХД 673/2010г. и НОХД № 106/2012г., двете по описа на РС-Несебър, а именно – ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК определеното ОБЩО най-тежко наказание - две години лишаване от свобода с ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при което О. следва да изтърпи общо – ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така увеличеното общо наказание – три години лишаване от свобода следва да бъде ПРИСПАДНАТО времето, през което осъденият е изтърпял наложеното му по НОХД № 673/2010г. на РС-Несебър наказание – една година лишаване от свобода в периода от 04.01.2012г. до 04.01.2011г., като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.    
Х.З.О.
56 НОХД No 533/2012, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.А.К.,
Д.П.Т.
Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 17.7.2012г., в законна сила от 17.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между Мариян Чернаев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият Р.К., със снета по делото самоличност, и неговия защитник адвокат А.Ж., споразумение по НОХД № 533/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което ПРИЗНАВА Р.А.К. – роден на ***год. в гр.Разлог, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, българско гражданство, със средно образование, неженен, неосъждан, шофьор, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 19.05.2012 година, около 00.15 ч., в к.к. „Слънчев бряг”, на паркинга на Автогарата, в съучастие с Д.П.Т., като съизвършител, в качеството си на длъжностно лице /шофьор на автобус/, възползвайки се от служебното си положение, и чрез използване на техническо средство /ключ/ от автобус марка “БОВА”, модел “ФУТУРА” с рег. № ***, отнел чужди движими вещи: 55 /петдесет и пет/ литра дизелово гориво по 2.59 лв. /два лева и петдесет и девет стотинки/ за литър или всичко вещи на обща стойност 143 лв. /сто четиридесет и три лева/, от владението на Л.С.В П., в качеството му на пълномощник на управителя на “Ю. И.” ООД гр.София, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 и 6 вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.18 ал.1 вр. с чл.55 ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 /пет/ месеца.  ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на определеното наказание 5 месеца ЛОС за срок от 3 /три/ години.  ОСЪЖДА, на основания чл.189, ал.3 от НПК, Р.А.К., да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 21.80 лв. /двадесет и един лева и осемдесет стотинки/, представляващи 1/2 от направените съдебно- деловодни разноски.  ОДОБРЯВА постигнатото между Мариян Чернаев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият Д.Т., със снета по делото самоличност, и неговия защитник адвокат А.Ж. ***, споразумение по НОХД № 533/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което ПРИЗНАВА Д.П.Т. – роден на ***год. в гр.Сопот, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, българско гражданство, със средно образование, разведен, реабилитиран, шофьор, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 19.05.2012 год., около 00.15 ч., в к.к. „Слънчев бряг”, на паркинга на Автогарата, в съучастие с Р.А.К., като съизвършител, в качеството си на длъжностно лице - шофьор на автобус, възползвайки се от служебното си положение, и чрез използване на техническо средство- ключ от автобус марка “Б.”, модел “Ф.” с рег. № ***, отнел чужди движими вещи: 55 /петдесет и пет/ литра дизелово гориво по 2.59 /два лева и петдесет и девет стотинки/ за литър или всичко вещи на обща стойност 143 лв. /сто четиридесет и три лева/, от владението на Л.С. П., в качеството му на пълномощник на управителя на “Ю.И..” ООД гр.София, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 и 6 вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.18 ал.1 вр. с чл.55 ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 /пет/ месеца.  ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на определеното наказание 5 месеца ЛОС за срок от 3 /три/ години.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, Д.П.Т. да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 21.80 лв. /двадесет и един лева и осемдесет стотинки/, представляващи 1/2 направени в производството разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 533/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатите споразумения, съдът, на основание чл.309, ал.2 от НПК, се занима с взетите спрямо подсъдимите мерки за неотклонение, поради което и като намери, че са отпаднали основания за това    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Р.А.К., мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.П.Т., мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.    
Р.А.К.
Д.П.Т.
57 НОХД No 539/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Д.П. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 17.7.2012г., в законна сила от 17.7.2012г.
ПРИЗНАВА К.Д.П. /Д.Ш.К./ - роден на ***г. в гр. Търговище, настоящ адрес:***, пост. адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, основно образование, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.04.2008г. около 03.40часа, в гр. Несебър на кръстовище „Колелото”, управлявал МПС – л.а.марка: „Опел Аскона”, с ДК№****, без съответно свидетелство за управление, в едногодишният срок от наказването му по административен ред за такова деяние, наложено с НП 449/02.08.2007 на РУП Сунгурларе по чл.177, ал.1 т. 2 от ЗДвП , поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:   - на основание чл. 42а, ал. 2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от една година и осем месеца, при периодичност два пъти седмично;  - на основание чл. 42а, ал. 2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител: за срок от една година и осем месеца;  - на основание чл. 42а, ал. 2, т. 5, от НК – поправителен труд; за срок от осем месеца, като му се удържа в полза на държавата 15% от месечното трудово възнаграждение;  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 539/2012г. по описа на РС-Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо К.Д.П. /Д.Ш.К./ с ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.    
К.Д.П.
58 Гражданско дело No 121/2012, II състав Установителни искове по чл.422 ГПК М.ЕАД Б. Т.Б.С. ЕТ Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 5.6.2012г., в законна сила от 18.7.2012г.
ПРИЕМА за установено по отношение на ответника ЕТ”Б. Т.– Б. С. с ЕИК-****, седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.”...представлявана от Б.Х.С., че съществува вземането на „М.” ЕАД, ЕИК-****, със седалище и адрес на управление гр.София, район „Илинден“, ., представлявано от изпълнителните директори А.М. и П.В.П., чрез пълномощника Р.А.Н. по Заповед № 1099/09.11.2011г., постановена по ч.гр.д. № 1250/2011г. по описа на НРС в размер на 482,53лева с ДДС/четиристотин осемдесет и два лева и петдесет и три стотинки/лв., представляваща представляващи парично задължение за предоставени и таксувани далекосъобщителни услуги, ведно със законната лихва върху сумата от подаване на заявлението по чл.410 ГПК - 08.11.2011г. до окончателното изплащане на сумата.  ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 ГПК ЕТ”Б.Т.– Б. С.” с ЕИК-****, седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.”Струма” № 33, представлявана от Б.Х.С. да заплати на „М..” ЕАД, ЕИК-****, със седалище и адрес на управление гр.София, р......... представлявано от изпълнителните директори А.М. и П.В.П., чрез пълномощника Р.А.Н. сумата от 65лв./шестдесет и пет/лева, представляващи разноски по настоящето дело.  РЕШЕНИЕТО е неприсъствено и не подлежи на обжалване.  Препис от решението да се връчи на страните.  УКАЗВА на страната, срещу която е постановено решението – ЕТ”Б.Т. – Б. С.” с ЕИК-****, седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.”.....представлявана от Б.Х.С., че може да поиска от ОС-Бургас неговата отмяна в едномесечен срок от връчването на преписа при условията на чл.240 от ГПК.  ОСВОБОЖДАВА Ч.Гр.Д. № 1250/11г. по описа на РС-Несебър, като ВРЪЩА същото в гражданско деловодство.  УКАЗВА Заверен препис от настоящото решение да се приложи по ч.гр.д. № 1250/11г. на НРС.  
59 НАХД No 114/2011, VI състав По ЗД по пътищата Д.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 3.6.2011г., в законна сила от 18.7.2012г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4889/22.10.2010 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което са наложени на Д.Ц. с ЕГН **********, с постоянен адрес:***, административни наказания, както следва: на основание чл. 180, ал.1, т.1, предл.9 от ЗДвП е наложено на жалбоподателя административно наказание глоба в размер на 100 лева за нарушение по чл. 25, ал.1 от ЗДвП, за това, че на 11.08.2010 г. около 18.30 часа в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, при управление на лек автомобил с рег. № СА ** ** РН, е извършил неубедителна маневра и е допуснал пътнотранспортно произшествие с паркиран лек автомобил, като е причинил материални щети на същия, и на основание чл. 175, ал.1, т.5 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от три месеца, за нарушение по чл. 123, ал.1, т.1 от ЗДвП, за това, че не е спрял и установил последиците от ПТП.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
60 НАХД No 290/2011, IV състав Административни дела Е. Ф.ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 20.6.2011г., в законна сила от 19.7.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02- 0201331/28.02.2011г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което за нарушение на чл.128, т.2 от КТ, на основание чл.416, ал.5, вр.чл.415в от КТ, на „Е . Ф.- *” *** със седалище и адрес на управление гр.П., ул. ”Ц. Б. *** О.”, № **, представлявано от П. А. С., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2000 лв.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните  
61 НОХД No 82/2012, I състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.К.И. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 11.7.2012г., в законна сила от 19.7.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по чл. 306, ал.1, т.1 от НПК за определяне на общо наказание между наложените с влезли в сила присъди на осъденото лице В.К.И. с ЕГН **********.  ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на Районен съд- Варна преписи от предложението на РП- Несебър за определяне на общо наказание и от събраните материали във връзка с това производство.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес .    
62 НОХД No 361/2012, VI състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Р.Т. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 19.7.2012г., в законна сила от 19.7.2012г.
 ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 361/2012г. по описа на РС-Несебър, а именно: подсъдимия Д.Р.Т., неговия защитник адв.П.Ч. и прокурор Анна Пантелеева, както следва:   Подсъдимият Д.Р.Т., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, ***, ***, ***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 18.01.2012 год. около 03.05 часа в курортен комплекс „***, общ. Несебър, в бензиностанция „1119 - ***”, собственост на „П.” АД, е отнел от владението Н*** И*** П*** с ЕГН **********, сумата от 177 (сто седемдесет и седем) лева, собственост на „П.л” АД, представлявано от пълномощника Н*** Д*** В*** с ЕГН **********, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това заплашване, поради което и на основание чл. 198, ал.1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на »Лишаване от свобода» за срок от 4 (четири) месеца.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 (три) години.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.Р.Т. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 286.00 (двеста осемдесет и шест) лева, представляваща разноски по делото.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХД 361/2012г. по описа на РС- Несебър.  Определението е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТ***: 1.     2.      Съдът, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимия и като взе предвид, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Д.Р.Т. мярка за неотклонение “ГАРАНЦИЯ” в размер на 200 лева.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТ***: 1.     2.  
Д.Р.Т.
63 НОХД No 415/2012, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Д.П. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 19.7.2012г., в законна сила от 19.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 415/2012г. по описа на РС-Несебър, а именно: подсъдимия К.Д.П., неговия защитник адв.М*** Ч*** и прокурор Анна Пантелеева, съгласно което:  Подсъдимият К.Д.П., роден на *** г. в гр. Т***, с постоянен адрес:***, *** ***, ***, с месторабота курортен комплекс „Слънчев бряг”, при „***, строител, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 28.03.2012г., в гр.Свети Влас, кв. ”***”, в близост ***, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил ”Ауди 80” с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 1.23 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+” с фабр.№ 0106, след като е бил осъден за деяние по чл.343б, ал.1 от НК с влязла в сила на 29.03.2005 г. присъда по НОХД № 84/2005г., по описа на РС-Велики Преслав, поради което и на основание чл. 343б, ал.2, вр. с чл. 55 ал.2, б. „б”, вр. чл. 42а, ал.2, т.1, 2, 4 и 5, вр. ал. 3, т.1 и 2 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:  - “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 3 /три/ години с периодичност два пъти седмично;  - “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 3 /три/ години;  - „Включване в програми за обществено въздействие” за срок от 1 /една/ година;  - „Поправителен труд” по месторабота в „*** с ЕИК ***, на длъжност „общ работник строителство”, за срок от 1 /една/ година, при удръжки върху трудовото му възнаграждение в размер на 15 на сто в полза на държавата.  НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3, вр. чл.343б, ал.2 от НК на подсъдимия К.Д.П. кумулативно предвиденото по-леко наказание „Глоба” от сто до триста лева.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХД 415/2012г. по описа на РС-Несебър.  Определението е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Съдът, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимия и като взе предвид, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия К.Д.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.    
К.Д.П.
64 НОХД No 532/2012, VI състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.С.И. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 19.7.2012г., в законна сила от 19.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 532/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Анна Пантелеева- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемия Б.С.И. и неговия защитник адв.А.Ж., съгласно което:  Обвиняемият Б.С.И., роден на *** год. в гр.София, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН ********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.09.2008 г. около 03.30 часа, в гр.Несебър, на ул. ”Крайбрежна”, по хулигански подбуди, е причинил на П.Н.Е. от гр.Добрич, лека телесна повреда, изразяваща се в порезни кожни ранички по лицето, охлузване по челото и дясното коляно, оток с кръвонасядане на пети пръст на лявата ръка и разкъсно контузна рана на лявото коляно, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12, вр. чл.130, ал.1, вр. с чл. 55, ал.1, т.2, вр. чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4, вр. ал. 3, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на „Пробация”, със следните пробационни мерки: “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 10 /десет/ месеца, при периодичност два пъти седмично; “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 10 /десет/ месеца; „Включване в програми за обществено въздействие” за срок от 10 /десет/ месеца.    Обвиняемият Б.С.И. с посочена самоличност се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.09.2008 г. в гр.Несебър, на ул. ”Месембрия” № 41, в стая на втория етаж, е държал огнестрелно оръжие- карабина марка „RAIDER”, калибър 22/5.6 мм., с фабричен № 83060668 и боеприпаси- 12 броя патрони, калибър 22/5.6 мм., без надлежно разрешение, поради което и на основание чл.339, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 1 /една/ година.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години.    Обвиняемия Б.С.И. с посочена самоличност се признава за виновен в това, че 22.09.2008 г. в гр.Несебър, на ул. ”М...., в стая на втория етаж, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества- коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0.55 т.%, с нетно тегло 0.867 грама, на стойност 5.20 лева (пет лева и двадесет стотинки), като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК, вр. чл.54 от НК му НАЛАГА наказание „Глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева.    ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК на обвиняемия Б.С.И. общо наказание в размер на най-тежкото от така наложените наказания, а именно: „Лишаване от свобода” за срок от 1 /една/ година.  ОТЛАГА на основание чл.25, ал.4, вр. чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години.  ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.3 от НК, към така определеното общо наказание, наказанието „Глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева.  ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1, б. ”а” от НК в полза на държавата веществените доказателства сгъваем нож и метална тръба от чадър, които да бъдат унищожени, след влизане в сила на настоящото определение.  ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 2, б. ”а” от НК в полза на държавата веществените доказателства- карабина марка „RAIDER”, калибър 22/5.6 мм. с фабричен № 83060668 и 12 броя патрони, калибър 22/5.6 мм.  ВРЪЩА на основание чл.111, ал.1 от НК, вещественото доказателство анорак с цип и жълт надпис на гърба „Рони”, на собственика му Б.С.И..  ОСЪЖДА обвиняемия Б.С.И. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 187.92 лева (сто осемдесет и седем лева и деветдесет и две стотинки), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 532/2012г. по описа на РС- Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:      СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия Б.С.И. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК  О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Б.С.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.    
Б.С.И.
65 НОХД No 547/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.К.О.,
О.Ю.М.
Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 19.7.2012г., в законна сила от 19.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между Мариян Чернаев - прокурор в РП- Несебър, обвиняемите Х.О. и О.М. и техният защитник адвокат Д.К., споразумение по НОХД № 547/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което:   ПРИЗНАВА обвиняемия Х.К.О. – роден на ***г*** с постоянен и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, безработен, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 26.02..2012 година в к.к.Слънчев бряг от новостроящ се хотелски комплекс “Тарсис”, в съучастие като съизвършител с О.Ю.М., чрез използване на МПС – микробус марка ”Форд Транзит”, с ДК№**** отнел чужди движими вещи – общо 161 /сто шестдесет и един/ броя арматурно желязо - ребровани арматурни пръчки на обща стойност 628,19лв./шестстотин двадесет и осем лева и деветнадесет ст./ от владението на С.Д.А. от град София, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл.1, във вр.с чл.194,ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.  НАЛАГА на обвиняемия Х. К. О. на основание чл.195, ал.1, т.4, предл.1, във вр.с чл.194,ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК наказание „Лишаване от свобода” за срок от 6 / шест/месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание 6 месеца “Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал. 3 от НПК, Х. К. О. да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 12.50 лв. /дванадесет лева и петдесет стотинки/, представляващи 1/2 направени в производството разноски.  ПРИЗНАВА обвиняемия О.Ю.М. – роден на ***г*** с постоянен и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, безработен, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 26.02..2012 година в к.к.Слънчев бряг от новостроящ се хотелски комплекс “Тарсис”, в съучастие като съизвършител с Х.К.О., чрез използване на МПС – микробус марка ”Форд Транзит”, с ДК№**** е отнел чужди движими вещи – общо 161 /сто шестдесет и един/ броя арматурно желязо - ребровани арматурни пръчки на обща стойност 628,19 лв. /шестстотин двадесет и осем лева и деветнадесет ст./ от владението на С.Д.А. от гр.София, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл.1, във вр.с чл.194,ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.   НАЛАГА на обвиняемия О. Ю. М. на основание чл.195, ал.1, т.4, предл.1, във вр.с чл.194,ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК наказание „Лишаване от свобода” за срок от 6 / шест/месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание 6 месеца “Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал. 3 от НПК, О. Ю. М. да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 12.50 лв. /дванадесет лева и петдесет стотинки/, представляващи 1/2 направени в производството разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 547/2012 г. по описа на РС- Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатите споразумения, съдът, на основание чл.309, ал.2 от НПК, се занима с взетите спрямо подсъдимите мерки за неотклонение, поради което и като намери, че са отпаднали основания за това  О П Р Е Д Е Л И:  ОТМЕНЯ взетата спрямо Х. К. О. , мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОТМЕНЯ взетата спрямо О. Ю. М., мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.    
Х.К.О.
О.Ю.М.
66 НАХД No 1087/2010, I състав По ЗГ и ЗЛОД Е.П.П. ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Решение от 20.5.2011г., в законна сила от 20.7.2012г.
НП-изменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление №164/21.12.2010 г. на на Директора на Държавно ловно стопанство–гр.Несебър, в частта, с която на основание чл.95, ал.1 от ЗЛОД е отнето в полза на държавата оръжието на Е.П.П. с ЕГН ********** ***, представляващо ловна карабина SLR-95, кал.7.62 № АВ 170770.  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №164/21.12.2010 г. на на Директора на Държавно ловно стопанство–гр.Несебър, в останалата му част, с която на основание чл.84, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча, на Е.П.П. с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева, за административно нарушение по чл.43, ал.3, т.1 от ЗЛОД и на основание чл.94, ал.1 от ЗЛОД, същият е лишен от право на ловуване за срок от три години.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
67 НАХД No 346/2011, I състав Административни дела Г. Б. ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Решение от 26.7.2011г., в законна сила от 20.7.2012г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0201162/02.03.2011 г. на Директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на „Г.Б.” ЕООД с ЕИК-********* със седалище и адрес на управление: гр.В.Т., бул.“Б.” № 2, съдебен адрес – гр.Несебър, ж.к.”М.”, бл.**, ет.*, чрез С.М.А., представлявано от управителя С.М.А. е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5000 /пет хиляди/лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
68 НАХД No 860/2011, IV състав Административни дела Х.Т.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 12.12.2011г., в законна сила от 20.7.2012г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 548 от 04.10.2011 г. на Директор на Регионална Дирекция по горите- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.22, ал.2 от Закона за лова и опазване на дивеча, на Х.Т.Д., живущ ***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 500 лева и „Лишаване от право на ловуване” за срок от 1 година.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
69 НАХД No 305/2011, V състав По ЗД по пътищата Н.Х.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.6.2011г., в законна сила от 23.7.2012г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 311 от 31.03.2011г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.182, ал.1, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Н.Х.П. с ЕГН ***********,***, е наложено административно наказание – глоба размер на 200 /двеста/ лева за административно нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
70 НАХД No 83/2011, V състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) З. Т. АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.6.2011г., в законна сила от 24.7.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16042 от 03.11.20 Юг. на Директора на КЗП-РД-гр.Бургас, с което на основание чл.77 от Закона за туризма /ЗТ/, на "ЗЕДА ТУР" АД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.С., ул."Х. К." № **, представлявано от Изпълнителния директор К.Б., е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.55, ал. 1 от ЗТ.  Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.  
71 НАХД No 345/2011, II състав Административни дела Г. Б. ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.6.2011г., в законна сила от 24.7.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0201160/02.03.2011г. на Директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на „Г.Б.” ЕООД с ЕИК-102060805 със седалище и адрес на управление: гр.Велико Търново, б...., съдебен адрес – гр.Несебър, ж.к............., чрез С.М.А., представлявано от управителя С.М.А. е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5000лв./пет хиляди/лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
72 НАХД No 470/2011, IV състав Административни дела М.-В-М. В. МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 27.7.2011г., в законна сила от 24.7.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02- 0201851 от 13.05.2011 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- гр. Бургас, с което за административно нарушение на чл.11, ал.5 вр. чл.11, ал.1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.413, ал.2 от КТ, на ЕТ „М-В-М.В.”- гр. Бургас, представляван от М.Н.В., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1500 лева.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр. Бургас.  
73 ЧНД No 308/2012, II състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК Р.В.Н. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 19.6.2012г., в законна сила от 24.7.2012г.
На осн.чл.243, ал.3 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба на Р.В.Н. ***.  ПРЕКРАТЯВА ЧНДело № 308/2012г. по описа на РС-Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.  
74 ЧНД No 475/2012, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.И.У. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 16.7.2012г., в законна сила от 24.7.2012г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО наказание по отношение на Х.И.У. – роден на ***г*** Загора, постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, несемеен, осъждан, ЕГН **********, в размер на най-тежкото от така наложените по НОХД № 357/2011г. и НОХД № 499/2011г. и двете по описа на Районен съд Несебър, а именно: ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес при периодичност два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.  - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа, който да бъде положен в рамките на две поредни календарни години, както и лишаване от право да управлява МПС за срок от единадесет месеца.  ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал.2 от НК, изтърпяното до момента наказание „Пробация” по НОХД № 499/2011г. на РС Несебър.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО наказание по отношение на Х.И.У. с ЕГН **********, в размер на най-тежкото от така наложените по НОХД № 55/2012г. и НОХД 222/2012г. и двете по описа на Районен съд Несебър, а именно: ЕДНА ГОДИНА „ Лишаване от свобода”.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 вр. чл. 25, ал.4 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание от една година „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо наказание и наложеното наказание „ Глоба” в размер на триста лева по НОХД № 363/2011г. по описа на РС Поморие.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.       ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    Съдът ОБЯВИ определението си в присъствието на страните по делото в съдебно заседание на 16.07.2012г. в 10.20часа, като бе разяснен реда и срока за неговото обжалване.    Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.30 часа.      
Х.И.У.
75 НОХД No 565/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.П.Ю. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 24.7.2012г., в законна сила от 24.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 565/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв. Д.Д. ***- защитник на подсъдимия С.П.Ю., съгласно което:  ПОДСЪДИМИЯТ С. П. Ю. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, ***, ***, ***, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че 09.06.2012год., около 06.30 часа в град Несебър, на главен път 1-9 около 195 км. по посока Бургас - Варна управлявал МПС - лек автомобил марка „Фолксваген поло", с ДК№ *** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.20 на хиляда, а именно 2.27 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза - за определяне на концентрацията на алкохол, или друго упойващо вещество в кръвта Протокол №393/11.06.2012год., поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание от три месеца „Лишаване от свобода” за изпитателен срок от 3/три/години.   ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр.с чл.343б, ал.1, във вр.с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия С.П.Ю. от право да управлява МПС за срок от 14 /четиринадесет/ месеца.   ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият С.Ю. е бил лишен от право да управлява МПС, считано от 09.06.12год.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.П.Ю. да заплати по сметка на Държавата направените по делото разноски в размер на 35.89 лева /тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки/.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 565/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Ю. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо С.П.Ю. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
С.П.Ю.
76 НОХД No 570/2012, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.М.Ч. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 25.7.2012г., в законна сила от 25.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД №570/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър между Анна Пантелеева- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият Т. Меирджанов Ч. със снета по делото самоличност, с неговия защитник адв.Г. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Т.М.Ч.- роден на *** ***, ЕГН **********, българин, български гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан, техник телекомуникации в „БС Сервиз” ЕООД с БУЛСТАТ ......... с постоянен адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че на 16.07.2012 г., около 04.00 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в близост до бар „Морис”, отнел от владението и без съгласието на А. К. от Норвегия, 1бр.мобилен телефон „Айфон 4” на стойност 847,75 лева, 1бр.”Айпод” - 16 гигабайта, на стойност 247,94 лева, и слушалки „Сони” на стойност 15,00 лева, всички вещи на обща стойност 1109,69 лева, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. чл.42а, ал.1 и ал.2, т.1, 2 и 5, вр. ал.3, т.1 и 2 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки:  - “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 6 /шест/ месеца при периодичност два пъти седмично;  - “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6 /шест/ месеца;  - „Поправителен труд” по месторабота на обвиняемия в „Б. С.” ЕООД с БУЛСТАТ ......... на длъжност „техник телекомуникации”, за срок от 4 /четири/ месеца, при удръжки върху трудовото му възнаграждение в размер на 10 на сто в полза на Държавата.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Т.М.Ч. с посочена по- горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд – гр.Несебър, сумата в размер на 85 /осемдесет и пет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.  
Т.М.Ч.
77 НОХД No 571/2012, VI състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.К.К. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 25.7.2012г., в законна сила от 25.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 571/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Анна Пантелеева- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемият В.К.К. и неговия защитник- адв.Ж., съгласно което:   Обвиняемият В.К.К., роден на ***г. в гр.Поморие, с ЕГН **********, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, ученик, с постоянен и настоящ адрес:***, се признава за виновен в това, че на 17.07.2012 г., около 04.40 часа, в гр.Обзор, на ул. ”Беласица”, противозаконно е отнел чуждо моторно превозно средство- товарен автомобил „ГАЗ 53”, тип „Самосвал”, с рег.№... на стойност 2913.59 лева, от владението на С. Т. А. от гр.Обзор, без неговото съгласие, с намерение да го ползва, поради което и на основание чл.346, ал.1, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3/три/ години.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия В.К.К. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 76.97 лева (седемдесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 571/2012 г. по описа на РС- Несебър.  
В.К.К.
78 НОХД No 573/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.С. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 25.7.2012г., в законна сила от 25.7.2012г.
 ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 573/2012г. по описа на РС–Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият С.С.С. със защитник адв.Ж. споразумение, съгласно което С.С.С. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, българско гражданство, неграмотен, женен, неосъждан, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 17.07.2012год. около 00.45ч. в гр.Обзор, общ.Несебър по улица “Славянска” до бензиностанция “Лукойл” управлявал моторно превозно средство – л.а марка “НИСАН”, модел “МИКРА”, с ДК № ..... с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно: 1.94 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство – Алкотест 7410+, Дрегер, №0082, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 9 /девет/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично.  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  9 /девет/ месеца.   - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 (сто и двадесет) часа за срок от ЕДНА ГОДИНА.   Предвиденото по чл.343г, вр. с чл.343б ал.1 от НК наказание „Лишаване от право” по чл.37 ал.1 от НК НЕ СЕ НАЛАГА, тъй като обвиняемият е неправоспособен.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №573/2012г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.  
С.С.С.
79 Гражданско дело No 469/2012, I състав Вещни искове З.Г.Т.,
Г.Т.Г.
С.Х.С.,
Г.Х.С.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 10.7.2012г., в законна сила от 26.7.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 469/2012г. по описа на РС-Несебър.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищеца пред Окръжен съд – Бургас.    
80 НОХД No 206/2012, II състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.П.П. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 10.7.2012г., в законна сила от 26.7.2012г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК по отношение на осъдения Б.П.П. с ЕГН ********** общо наказание в размер на най-тежкото от така наложените по НОХД 271/11г., НОХД 341/11г., НОХД 293/11г. - всичките на РС- Тутракан, НОХД 106/11г. на РС- Царево и НОХД 206/12г. на РС-Несебър, а именно най- тежкото от тях 15 /петнадесет/ месеца „Лишаване от свобода”, което да изтърпи в Затвор при СТРОГ режим.  На основание чл.25, ал.2 и 3 от НК ПРИСПАДА търпените изцяло, или отчасти наказания „Пробация” и „Лишаване от свобода” по осъжданията в групата.  По НОХД 134/2010г. на РС- Тутракан на основание чл.69, ал.2, вр. чл.68, ал.1 от НК изтърпяването на определеното наказание една година „Лишаване от свобода”, чието изпълнение е било отложено с изпитателен срок от три години ПРИВЕЖДА частично в изпълнение, а именно шест месеца „Лишаване от свобода”, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в Затвор, като го освобождава от изтърпяване в останалата част.  На основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло приведеното частично в изпълнение наказание в размер на шест месеца „Лишаване от свобода” по НОХД 134/2010г. на РС- Тутракан, поради изтърпяването му за периода 03.10.2011г. – 03.04.2011г.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    Съдът обяви определението си в присъствието на страните по делото в 11.00 часа, като разясни реда и срока за неговото обжалване.    
Б.П.П.
81 ЧНД No 394/2012, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.А.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 12.6.2012г., в законна сила от 26.7.2012г.
На осн.чл.39 ал.1 от НПК, съдът     О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА производството по НЧДело № 394/2012г. по описа на РС-Несебър.  Определението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас. ПРИЛОЖЕНО по НОХД № 1015/11 г. по описа на Районен съд-Несебър.  
82 ЧНД No 387/2012, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПОМОРИЕ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
М.Ж.И. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 13.7.2012г., в законна сила от 27.7.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по чл. 306, ал.1, т.1 от НПК за определяне на общо наказание между наложените с влезли в сила присъди на осъденото лице М.Ж.И. с ЕГН **********.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок.       ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.   2.    Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.15 часа.  
83 ЧНД No 576/2012, IV състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 27.7.2012г., в законна сила от 27.7.2012г.
На основание чл.381, ал.1 от НПК и чл.25, ал.1 вр. чл.21, т.3 от Закона за правната помощ, Несебърският районен съд    ОПРЕДЕЛИ:    НАЗНАЧАВА за служебен защитник на Р.Й. К.в качеството му на обвиняем по ДП № 14- 228/2011 г. по описа на РУП- Несебър, адвокат А.Ж. ***.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
84 НОХД No 586/2012, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Т.Х.,
Р.Й.К.
Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 27.7.2012г., в законна сила от 27.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 586/2012г. по описа на РС– гр.Несебър между Мариян Чернаев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият Р.Й.К. с неговия защитник адв.Ж. споразумение, съгласно което:  ПРИЗНАВА Р.Й.К. - роден на *** год. в гр.Бургас с постоянен и настоящ адрес:***6, ром, български гражданин, с основно образование, разведен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.03.2011 год., около 22.00 часа, от склад на фирма ЕТ „Д.- Слънчев бряг”, находящ се в местността „Боруна” в землището на гр.Несебър, в близост до бившият „АХЦ", в съучастие с Р.Т.Х., в качеството на съизвършител, отнел чужди движими вещи, а именно – 2 броя соко - охладителни машини „Зил” с единична цена 465,00 лв., на обща стойност 930,00 лв., 1 брой нафтова горелка марка „Бетини” на стойност 875,00 лв., 4 броя оградни елементи, метални с единична цена 45,00 лв., на обща стойност 180,00 лв., 2 броя зъбни редуктора за изтегляне на кабел, с единична стойност 62,00 лв., на обща стойност 124,00 лв, 2 броя разпределителни метални ел.табла 50/50 см. с единична цена 35,00 лв., на обща стойност 70,00 лв., 1 брой навит алуминиев проводник, Ф12 с дължина 50 м., с цена 2,60 лв. на линеен метър, на стойност 130,00 лв., 6 броя душ – батерии, стари за желязо, с единична стойност 1,00 лв., на обща стойност 6,00 лв., 3 броя сифони с единична цена 1,00 лв., на обща стойност 3 лв., 1 брой прекъсвач – ром, за мачтов трафопост 20 киловолта на стойност 1420,00 лв., 1 брой коленен /колянов/ вал, употребяван, на стойност 5,00 лв., 3 броя трифазни ел.мотори 2,2KW, с единична цена 120,00 лв., на обща стойност 360,00 лв., 3 броя високо проходни ел.изолатори – 20 киловолта, с единична стойност 420,00 лв., на обща стойност 1260,00 лв., 1брой спираловидна пружина на стойност 3,00 лв., винкел и арматурно желязо – бигли - около 20 кг. с единична цена 1,20 лв на обща стойност 24,00 лв., 6 броя прекъсвачи с потенциометри 16 ампера, с единична цена 40,00 лв., на обща стойност 240,00 лв. или всичко движими вещи на обща стойност 5630 лв., от владението на МОЛ на фирмата – Димитър И. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194,ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание пет месеца лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години.  ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 586/2012 г. по описа на РС– гр.Несебър между Мариян Чернаев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият Р.Т.Х. с неговия защитник адв.Ж. споразумение, съгласно което:  ПРИЗНАВА Р.Т.Х. - роден на *** год. в гр.Айтос, с постоянен адрес:***, ром, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.03.2011 год., около 22.00 часа, от склад на фирма ЕТ „Д. - Слънчев бряг”, находящ се в местността „Боруна" в землището на гр.Несебър, в близост до бившият „АХЦ”, в съучастие с Р.Й.К., в качеството на съизвършител отнел чужди движими вещи, а именно - 2 броя соко - охладителни машини „Зил” с единична цена 465,00 лв., на обща стойност 930,00 лв., 1 брой нафтова горелка марка „Бетини” на стойност 875,00 лв., 4 броя оградни елементи, метални с единична цена 45,00 лв., на обща стойност 180,00 лв., 2 броя зъбни редуктора за изтегляне на кабел, с единична стойност 62,00 лв., на обща стойност 124,00 лв, 2 броя разпределителни метални ел.табла 50/50 см. с единична цена 35,00 лв., на обща стойност 70,00 лв., 1 брой навит алуминиев проводник, Ф12 с дължина 50 м., с цена 2,60 лв. на линеен метър, на стойност 130,00 лв., 6 броя душ – батерии, стари за желязо, с единична стойност 1,00 лв., на обща стойност 6,00 лв., 3 броя сифони с единична цена 1,00 лв., на обща стойност 3 лв., 1 брой прекъсвач – ром, за мачтов трафопост 20 киловолта на стойност 1420,00 лв., 1 брой коленен /колянов/ вал, употребяван, на стойност 5,00 лв., 3 броя трифазни ел.мотори 2,2KW, с единична цена 120,00 лв., на обща стойност 360,00 лв., 3 броя високо проходни ел.изолатори – 20 киловолта, с единична стойност 420,00 лв., на обща стойност 1260,00 лв., 1брой спираловидна пружина на стойност 3,00 лв., винкел и арматурно желязо – бигли - около 20 кг. с единична цена 1,20 лв на обща стойност 24,00 лв., 6 броя прекъсвачи с потенциометри 16 ампера, с единична цена 40,00 лв., на обща стойност 240,00 лв. или всичко движими вещи на обща стойност 5630 лв., от владението на МОЛ на фирмата – Димитър И. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194,ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на СЕДЕМ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.  ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание седем месеца лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимите Р.Й.К. и Р.Т.Х. със снета самоличност да заплатят по равно по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 65,80 лв. (шестдесет и пет лева и осемдесет стотинки), представляващи направените по делото разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 586/2012 г. по описа на РС - Несебър.  
Р.Т.Х.
Р.Й.К.
85 ЧНД No 600/2012, IV състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Протокол от 27.7.2012г., в законна сила от 27.7.2012г.
Протоколът ми беше преведен от български на английски език и заявявам, че всичко в него е записано правилно.  Не желая да ми се предявяват материалите след приключване на разследването.  
86 НОХД No 540/2012, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Р.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 30.7.2012г., в законна сила от 30.7.2012г.
РС- Несебър е сезиран с обвинителен акт против С.Р.С. *** за престъпления по чл.195, ал.1, т.3 и 4 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл.26 от НК и по чл.346, ал.2, т.1 и т.3 вр. чл. 195, ал.1, т.4 от НК. Видно от приложеният към обвинителния акт списък, лицата за призоваване, посочени от прокуратурата са 13 човека като към тях следва да се добави и адвоката на подсъдимия. От тях само двама свидетели и едно вещо лице живеят на територията на района на РС- Несебър. Трима свидетели са от гр. София. От гр.София е и подсъдимия, който по данни на неговия защитник и съгласно материалите по делото понастоящем се намира в Софийския централен затвор по повод друго производство. От гр. София е и защитника на подсъдимия адв. Г. Един от свидетелите живее в гр. Пловдив и един в гр. Враца. Последните градове са в доста по- голяма близост до гр. София отколкото до гр. Несебър. Предвид на това настоящата инстанция намира, че са налице предпоставките на чл.43, т.1 от НПК, поради което следва да бъде прекратено съдебното производство, а делото изпратено на Върховния касационен съд с предложение да се разгледа от РС- София. По този начин разглеждането на делото би се извършило в по- кратки срокове и с много по- минимални финансови разходи както за съда, разглеждащ делото, така и за самите страни и свидетели. Следва да се отбележи, че ако се изрази становище от страна на обвиняемия за разглеждане на делото по реда на съкратеното съдебно следствие, задължението за призоваването на свидетелите и вещото лице от района на РС- Несебър ще отпадне.  Мотивиран от горното, Несебърският районен съд    РАЗПОРЕДИ:    ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 540/2012 г. по описа на РС- Несебър.  Делото НЕЗАБАВНО да се изпрати на Върховният касационен съд с предложение за промяна на местната подсъдност.