Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 16.10.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР
13.02.2019
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР " И ДЛЪЖНОСТ "СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ"  [ още ... ]

 

   

ОБЯВЛЕНИЯ

 Списък на категориите информация в Районен съд Несебър, подлежаща на класификация като служебна тайна, по чл. 26 от ЗЗКИ
   Освобождаване от държавни такси
 ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието
 ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс
 •  

  ЦЕЛИ НА РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР ПРЕЗ 2018Г.

  за повишаване на правната култура на обществото и познанията за ролята и функциите на  Районен съд Несебър

  Обосновка: По-доброто разбиране и приемане на действията на органите на съдебната власт е свързано с познаване на функциите и ролята на отделните органи.

  ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  РЕЗУЛТАТ

  ИЗПЪЛНЕНИЕ

  ОТГОВОРНИК

  На 15.02.2018г.,  в ОУ „Иван Рилски“-Кошарица се проведе среща – дискусия с ученици от 5, 6 и 7 клас, на тема „Безопасен интернет“

  http://news-nesebarinfo.com/news2018.php?id=109

   

   

  Запознаване на учениците с рисковете от ползване на глобалната мрежа и как уменията по компютърна грамотност могат да ги предпазят при общуването в кибер пространството

  Проведено на 15.02.2018г.

   

   

   

   

  съдия Мария Берберова

   

   

   

   

  На 12.03.2018г. в СУ „Л.Каравелов“- Несебър се проведе среща – дискусия с ученици от 9-тите класове, на тема „Безопасен интернет“ съвместно с Апелативна прокуратура гр.Бургас, инспектор ДПС при РУ Несебър, инспектор от икономическа полиция при ОД на МВР Бургас и МКБППМН

  http://news-nesebarinfo.com/news2018.php?id=154

  http://legalworld.bg/70096.devetoklasnici-ot-nesebyr-poluchiha-syveti-za-predpazvane-ot-prestypleniia-v-internet.html

  Запознаване на учениците с рисковете от ползване на глобалната мрежа и как уменията по компютърна грамотност могат да ги предпазят при общуването в кибер пространството

  Проведено на 12.03.2018г.

   

   

   

   

   

   

   

  съдия Мария Берберова

   

   

   

   

   

   

  На 14.03.2018г. ученици от 11 клас на СУ „Л.Каравелов“- Несебър посетиха затвора Бургас.

  http://news-nesebarinfo.com/social.php?id=168

   

  Повишаване институционалната грамотност на младежите, както и превенция  от потенциални бъдещи действия, които са в нарушение на закона.

  Проведено на 14.03.2018г.

   

   

   

  съдия Мария Берберова

   

  На 27.03.2018г. ученици от 5 и 6 клас на ОУ „Кирил и Методий“- с.Равда общ.Несебър посетиха РС Несебър

   http://news-nesebarinfo.com/news2018.php?id=199

  Запознаване с работата на съда и провеждане на симулиран наказателен процес за причиняване на средна телесна повреда, с участието на учениците.

  Проведено на 27.03.2018г.

   

  съдия Мария Берберова

   

  На 12.04.2018г. от пети, шести и седми клас на ОУ ,,Св.Иван Рилски” - Кошарица общ.Несебър посетиха РС Несебър http://news-nesebarinfo.com/social.php?id=239

   

  Запознаване с работата на съда и провеждане на симулиран наказателен процес за причиняване на средна телесна повреда, с участието на учениците.

  Проведено на 12.04.2018г.

  съдия Мария Берберова

   

  На 18.04.2018г.  в ОУ „Кирил и Методий “- гр.Свети Влас  се проведе среща – дискусия с ученици от 6-тите класове, на тема „Агресията сред подрастващите“ съвместно с МКБППМН при Община Несебър и  инспектор ДПС при РУ Несебър.

  Срещата бе организирана от Центъра за обществена подкрепа при Община Несебър.

   http://www.rs-nesebar.org/CMS_ADM/images_content/svardel2017/proces180418.pdf

   

  Повишаване институционалната грамотност на младежите, както и превенция  от потенциални бъдещи действия, които са в нарушение на закона.

  Проведено на 18.04.2018г. 

   

  съдия Мария Берберова

   


  На 19.04.2018г. се Организира и проведе „Ден на отворените врати" в РС Несебър.

  Проведе се симулиран граждански процес по случая „Баскетболната топка”  за присъждане на обезщетение за нанесени имуществени и неимуществени вреди с участието на ученици от ІV-ти „Г” клас  на СУ „Любен Каравелов” – гр.Несебър. 

  http://www.rs-nesebar.org//CMS_ADM/inner.php?cat=-1&sub=56

  http://m.24chasa.bg/region/article/6825401

   

   

  След приключване на съдебния процес се проведе дискусия между учениците и магистратите.

  Децата научиха подробности за работата на съда.

   

   

  Ден на отворените врати – 19 април  2018г.

   

  съдия Мария Берберова

   

  На 26.04.2018г. в ОУ „Г.С.Раковски“ с.Оризаре се проведе среща – дискусия с ученици от 5-ти, 6-ти и 7-ми клас, на тема „Безопасен интернет“ съвместно с МКБППМН при Община Несебър.

  Срещата бе организирана от Центъра за обществена подкрепа при Община Несебър.

  Снимков материал

  Запознаване на учениците с рисковете от ползване на глобалната мрежа и как уменията по компютърна грамотност могат да ги предпазят при общуването в кибер пространството

  Проведено на 26.04.2018г.

   

   

   

   

   

   

   

  съдия Мария Берберова

   

   

   

   

   

   

  На 06.06.2018г. в СУ „Любен Каравелов“– гр.Несебър. среща, фокусираща вниманието към превенцията на зависимостите с ученици от десети и единадесети клас

  Проявата бе организирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ - Община Несебър със съдействието на РС-Несебър в лицето на съдия Мария Берберова-Георгиева, училищното ръководство на СУ „Любен Каравелов“, инспектор ДПС Димо Димов при РУ на МВР Несебър и Областна дирекция на МВР-Бургас, представлявано от Веселина Тодорова, обединяващ полицай „Детска педагогическа стая“.

  http://news-nesebarinfo.com/news2018.php?id=343

  Превенция  от зависимости сред младежите

  Проведено на 06.06.2018г.

  съдия Мария Берберова

   

  На 20.11.2018г. в СУ „Любен Каравелов“– гр.Несебър Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Несебър организира открит урок на „Тема трафик и употреба на наркотици“ .Срещата се състоя с ученици от деветите и десети класове.

  http://news-nesebarinfo.com/news2018.php?id=616

  Превенция  от зависимости сред младежите

  Проведено на 20.11.2018г.

  съдия Мария Берберова

   

  На 05.12.2018г. в ПГТ „ИВАН ВАЗОВ“ – СЛЪНЧЕВ БРЯГ 

  Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Несебър МКБППМН – Община Несебър и училищното ръководство на ПГТ,,Иван Вазов   организира открит урок на тема „„ДРОГАТА - СПАСИТЕЛ ИЛИ РАЗРУШИТЕЛ“

  .Срещата се състоя с ученици от десет клас

  http://news-nesebarinfo.com/news2018.php?id=665

  Превенция  от зависимости сред младежите

  Проведено на 05.12.2018г.

  съдия Мария Берберова

   

 
СПРАВКИ
График на заседанията
Обявления
Свършени дела
Съдебни решения
Влезли в зак. сила съдебни актове
Указания за достъп до публикувани съдебни актове в страницата
Вътрешни правила
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас